Gyakori kérdések – Általános tudnivalók

Tartózkodással, menedékes státusz megállapításával, munkavállalással, létfenntartási támogatással és gyermekek után járó támogatással kapcsolatos általános tudnivalók jogszabályok alapján.

Utolsó aktualizálás: 2023.08.01.

Ki tartózkodhat jogszerűen Magyarországon ukrán menekültként, és kaphatja meg a menekülteknek járó segítséget?
Mit jelent a menedékes státusz? Ki kaphat ilyet? Mi az előnye és a hátránya?
Ha Ukrajnából menekültem, vállalhatok Magyarországon munkát?
Mit kell tennem, hogy rendszeres létfenntartási támogatást vagy foglalkoztatással kapcsolatos juttatást kaphassak?
Milyen esetben nem vagyok köteles a felajánlott munkahelyet elfogadni?
Ha iskolába járok, kaphatok létfenntartási támogatást?
Milyen utazási kedvezményeket vehet igénybe a gyermekem? Mi jár nekem  16 éven felüli tanulóként?
Jár-e családi pótlék és gyermekek utáni ellátás a menedékeseknek és a kettős állampolgároknak?
Jár-e valamilyen segítség a fogyatékos gyermeket nevelő menedékesnek? Ha a gyermek elmúlt 3 éves, akkor a létfenntartás támogatás feltétele a munkavállalás. Lehet-e ez alól felmentést kapni, vagy otthondolgozási díjat igényelni?

Az Ukrajnából a háború elől Magyarországra menekült ukrán, magyar és más állampolgárok Magyarországon tartózkodásának szabályairól, az igénybe vehető támogatásokról a Helsinki Bizottság honlapján találhat részletes tájékoztatást: https://helsinki.hu/ukr/

Ki tartózkodhat jogszerűen Magyarországon ukrán menekültként, és kaphatja meg a menekülteknek járó segítséget?

  • Az az ukrán állampolgár és családtagja, aki 2022. február 24. előtt Ukrajnában tartózkodott.
  • Az a magyar állampolgár, aki Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkezik, és 2022. február 24-én vagy ezután Ukrajnából érkezett Magyarországra.
  • A 2022. február 24-én vagy ezután Ukrajnából érkező, más országbeli állampolgár.
  • Az a hontalan személy vagy nem ukrán állampolgár (és családtagjai), aki 2022. február 24. előtt nemzetközi védelemben vagy azzal azonos nemzeti védelemben részesült Ukrajnában.

Az Ukrajnából útlevéllel érkező ukrán vagy más országbeli állampolgár dönthet úgy, hogy Magyarországon kíván maradni, ezt külön engedély nélkül 90 napig megteheti. Amennyiben azonban nem magyar állampolgárként ennél tovább kíván Magyarországon tartózkodni, vagy dolgozni, tanulni szeretne, akkor menedékes kérelmet kell az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságon benyújtani. Erről részletesen olvashat a https://helsinki.hu/informacio-az-ukrajnabol-menekulo-ukran-allampolgaroknak-es-csaladtagjaiknak/ oldalon.)

Magyar állampolgároknak nem kell és nem lehet kérniük a menedékes kérelmet, ők enélkül is korlátlan ideig tartózkodhatnak Magyarországon. Ha 2022. február 24-ét követően jöttek el Ukrajnából, jogosultak minden olyan támogatásra, amit a menedékesek megkapnak. Ez azokra a családtagjaikra is vonatkozik, akik már korábban Magyarországon tartózkodtak.

Mit jelent a menedékes státusz? Ki kaphat ilyet? Mi az előnye és a hátránya?

Magyarország területén menedékesnek számít, akit a Kormány ideiglenes védelemre jogosultként ismer el, mert hazájából menekülni kényszerült.

Azok, akik Ukrajnából menekültek, nem magyar állampolgárok, és szerepelnek az előző kérdés felsorolásában, jogosultak a menedékes státuszra. A menedékesek mindaddig hazánkban tartózkodhatnak, amíg a háború tart, és sok szempontból a magyar állampolgárokkal azonos jogaik vannak.

A menedékes státuszt kérvényezni kell. A kérvényezés módjáról részletesen olvashat a https://helsinki.hu/informacio-az-ukrajnabol-menekulo-ukran-allampolgaroknak-es-csaladtagjaiknak/ oldalon.

90 napos tartózkodás után mindenképp kérni kell a menedékes státuszt. Azonban érdemes előbb is kérni, mivel a menekültek számára nyújtott támogatások egy része csak akkor jár, ha beadja a menedékes kérelmet vagy magyar állampolgár.

A kérelem benyújtásának nincs semmi hátránya! Nem akadályozza a hazatérést Ukrajnába vagy a továbbutazást más országba! Érdemes az eljárást minél hamarabb elindítani.

Menekültként lehet munkát vállalni Magyarországon?

Igen. Ha benyújtotta a menedékkérelmet vagy magyar állampolgár, semmiféle engedély nem kell a munkavállaláshoz. A menedékkérelem benyújtása nélkül is lehet a jogszerű tartózkodás ideje alatt (tehát 90 napig) munkát vállalni munkavállalási engedéllyel, egyes ágazatokban enélkül is.                     

Mit kell tenni ahhoz, hogy valaki rendszeres létfenntartási támogatást vagy foglalkoztatással kapcsolatos juttatást kaphasson?

A tizenhatodik életévét betöltött menedékes, ill. Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24-én vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgár akkor jogosult a támogatásra, ha regisztráltatja magát a járási hivatalnál, és a járási hivatallal együttműködik. A részére folyósított első rendszeres létfenntartási támogatás átvételét követő 45 nap után  köteles a számára felajánlott megfelelő munkahelyet – ideértve a közfoglalkoztatást is – elfogadni. 106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet.

A munkavállalók kaphatnak munkáltatójuktól szállástámogatást. Ezt a munkáltató közvetlenül a szállásadónak fizeti, összege nem haladhatja meg a 80 ezer Ft-ot; ha a szálláshely a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott preferált kistelepülésen található, a 120 ezer Ft-ot.

Milyen esetben nem kötelező a felajánlott munkahely elfogadása?

Ha harmadik életévét be nem töltött kiskorú ellátásáról gondoskodik, vagy még nincs tizennyolc éves, és iskolai rendszerű nappali képzésben vesz részt tanulói jogviszonyban. 106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet

Aki iskolába jár, kaphat létfenntartási támogatást?

16 éven aluliak csak szüleik, gondviselőjük jogán kaphatnak támogatást.

16 évesen lehet regisztrálni a járási hivatalban, és 18 éves korig fel lehet venni a felnőtteknek járó támogatást akkor is, ha nappali képzésbe jár a tanuló. 106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet

Milyen utazási kedvezmények járnak a gyermekeknek és a 16 éven felüli tanulóknak?

A MÁV a szolidaritási jegyet csak a be- és kiutazásra biztosítja.

Amennyiben hivatalos ügyeket kell intézni, az idegenrendészettől igényelhető ingyenes utazásra jogosító igazolvány.

Egyébként azok a kedvezmények vonatkoznak a gyermekre, tanulóra, mint a magyar állampolgárra, vagyis hat éves kor alatt, illetve az iskolába való beiratkozásig az utazás minden gyermeknek ingyenes, mind a helyi, mind a távolsági közlekedésben.

6-tól 14 éves korig a távolsági közlekedésben 50 százalékos jegyet lehet vásárolni, és Budapesten a tömegközlekedés ingyenes.

Érvényes diákigazolvánnyal a nappali, esti és levelező oktatásban részt vevők kedvezményes diákbérletet vásárolhatnak, és a távolsági közlekedésben 50 százalékos kedvezménnyel utazhatnak. Ha ország- vagy megyebérletet vásárolnak, a kedvezmény 90 %.

Fogyatékkal élő gyermekek az erről szóló megfelelő igazolás birtokában 90%-os támogatással utazhatnak a távolsági és ingyenesen a helyi közlekedésben.

Jár-e családi pótlék és gyermekek utáni ellátás a menedékeseknek és a kettős állampolgároknak?

A menedékeseknek nem jár a gyermekek után családi pótlék. Ha a szülő szolgáltatást kérőként regisztrált a kormányhivatal foglalkoztatási osztályán, a gyerekek után is igénybe veheti a rendszeres létfenntartási támogatást. Ha menedékesnek munkaviszonya van, neki nem jár a támogatás, de a gyermek után igénybe veheti azt. Ehhez havonta meg kell jelenni a hivatalban. Ha nincs munkaviszonya, a a támogatás igénybevételéhez az első támogatás után 45 nappal el kell fogadnia a felajánlott, megfelelőnek számító munkalehetőséget (kivéve, ha három év alatti gyermeket gondoz vagy 18 év alatti és nappali tagozaton tanul). A létfenntartási támogatás gyermekenkénti összege megegyezik az egygyermekes magyar szülők családi pótlékával.

A menedékesekre nem vonatkozik a családok ellátásról szóló törvény, így nem jogosultak az abban szereplő ellátásokra.

A kettős állampolgároknak akkor jár családi pótlék – a többi magyar állampolgárral megegyezően, tehát a többgyerekeseknek kedvezőbb összegekkel -, ha a szülőnek és a gyereknek is van lakcímkártyájuk és TAJ-kártyájuk. Ha a szülőnek van TAJ száma (például mert dolgozik vagy korábban dolgozott Magyarországon, vagy álláskeresőként regisztrált), akkor a gyerek automatikusan megkapja a TAJ-számot Egyébként viszont TAJ- csak magyarországi lakcím birtokában igényelhető. A családi pótlékot az is igényelheti, aki nem dolgozik és nem regisztrált álláskereső.

A családi pótlék annak a tanévnek a végéig jár, amelyikben a gyermek betölti a 16. életévét, de továbbra is folyósítják a családi pótlékot annak a tanévnek az utolsó napjáig, amíg a gyermek köznevelési intézményben tanul és be nem tölti a 20. életévét. Sajátos nevelésű igényű (mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés zavarral küzdő) gyermek esetén a családi pótlékra jogosító korhatár 23. életévre módosul. Ha az óvodaköteles vagy tanköteles gyermeket nem íratják be óvodába, vagy a gyermek 20 napot igazolatlanul hiányzik az óvodából vagy 50 igazolatlan órája van az iskolában, szüneteltetik a családi pótlékot.

A jogszabály szerint a rendszeres létfenntartási támogatás a 2022. február 22.-e után Magyarországra menekült magyar állampolgároknak is jár, ha regisztrálnak regisztrált a kormányhivatal foglalkoztatási osztályán. Azonban ténylegesen a gyermekek után nem utalják a támogatást, mivel a magyar állampolgárok családi pótlékot kaphatnak. Ehhez azonban lakcímkártyát és TAJ-számot kell szerezniük. Ragaszkodjanak ahhoz, hogy az álláskeresőként történő regisztrációkor kapjanak TAJ-számot!

 TAJ szám birtokában a magyar állampolgároknak jár a többi családtámogatás is. Részletesen l. itt

Jár-e valamilyen támogatás a fogyatékos (tartós ápolásra szoruló) gyermeket nevelő menedékesnek, illetve kettős állampolgárnak?

A fogyatékos gyermeket nevelő magyar állampolgárok igényelhetik az otthongondozási díjat, azonban a menedékesek nem.

Hivatalosan a 3 éven felüli fogyatékos gyermeket nevelőknek is el kell vállalni a felajánlott, megfelelő munkát ahhoz, hogy létfenntartási támogatást kaphassanak. Ha azonban nem tudnak olyan munkahelyet ajánlani, ami mellett gondozni lehet a gyermeket, azt nem kell megfelelőnek tekinteni. Ha ennek ellenére megvonnák a támogatást, érdemes a Társaság a Szabadságjogokért segítségét igénybe venni.

Kaphat-e az önkormányzat, a menekülteket befogadó szállásadó támogatást a menekültek, menedékesek után?

Augusztus 1-től ilyen támogatás csak a Magyarországra való belépést követő egy hónapig jár (az eddigi napi 700§ helyett  napi 5000 Ft értékben), illetve amennyiben ezen az egy hónapon belül beadták a menedékes kérelmet, akkor a menedékes kérelem elbírálásáig, pozitív elbírálás esetén a menedékes státusz megkapását követő egy hónapig. Kivételt képeznek a várandósak, a 6 évesnél fiatalabb gyermeket nevelők, a fogyatékossággal élők, a 65 éven felüliek, és a felsoroltakkal közös háztartásban élő, tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek, akik után korlátlan ideig jár a támogatás, akár van, akár nincs menedékes státuszuk (a kettős állampolgárok is), illetve a 18 éven aluli menedékesek és kettős állampolgárok, valamint ezek szülei, akik után a támogatás korlátlan ideig jár.

Kaphat-e az önkormányzat, a menekülteket befogadó szállásadó támogatást a menekültek, menedékesek után?

Augusztus 1-től ilyen támogatás csak a Magyarországra való belépést követő egy hónapig jár (az eddigi napi 700§ helyett  napi 5000 Ft értékben), illetve amennyiben ezen az egy hónapon belül beadták a menedékes kérelmet, akkor a menedékes kérelem elbírálásáig, pozitív elbírálás esetén a menedékes státusz megkapását követő egy hónapig. Kivételt képeznek a várandósak, a 6 évesnél fiatalabb gyermeket nevelők, a fogyatékossággal élők, a 65 éven felüliek, és a felsoroltakkal közös háztartásban élő, tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek, akik után korlátlan ideig jár a támogatás, akár van, akár nincs menedékes státuszuk (a kettős állampolgárok is), illetve a 18 éven aluli menedékesek és kettős állampolgárok, valamint ezek szülei, akik után a támogatás korlátlan ideig jár.