Gyakori kérdések – kisgyermekek felügyelete, óvodai ellátás

Gyermekétkeztetéssel, gyermekfelügyelettel, óvodai és bölcsődei ellátással kapcsolatos legfontosabb kérdésekre válaszolunk jogszabályok alapján.

Utolsó aktualizálás: 2023.01.23.

Mikor jár a gyereknek ingyenes étkezés?
Be lehet valahova adni nappali felügyeletre, nevelésre a 3 évesnél fiatalabb gyermekeket? Kell ezért fizetni?
Hány éves kortól járhatnak óvodába a gyermekek? Megteheti a szülő, hogy inkább otthon tartja, amíg nem kell iskolába járnia?
Hogyan kell intézni a bölcsődei, óvodai felvételt?
Vonatkozik-e a menekült családokra, gyermekekre a szociális és a gyermekvédelmi törvény?
Hogyan kaphatnak a gyermekek és szüleik pszichológusi segítséget?
Jár-e családi pótlék és gyermekek utáni ellátás a menedékeseknek és a kettős állampolgároknak?
Jár-e valamilyen segítség a fogyatékos gyermeket nevelő menedékesnek? Ha a gyermek elmúlt 3 éves, akkor a létfenntartás támogatás feltétele a munkavállalás. Lehet-e ez alól felmentést kapni, vagy otthondolgozási díjat igényelni?

Mikor jár a gyereknek ingyenes étkezés?

A bölcsődébe, óvodába vagy iskolába járó menekült gyermekeknek 6 hónapig az intézményben és a szünetekben is jár az ingyenes étkezés. Ezt kérvényezni kell. Az első 6 hónap lejárta után is igényelheti ezt, akinél a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem lépi túl a 200 551 Ft-ot. Ehhez új kérelmet kell kitölteni. (106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet 1. melléklet). Ennek elbírálására a lakóhely/tartózkodási hely szerinti, vagy menekültügyi hatóság által nyilvántartott szálláshely szerinti települési önkormányzat jegyzője illetékes; ha nyilvántartott szálláshely sincs, akkor az a jegyző, akinek a településén a gyermek utoljára igénybe vette az ingyenes étkeztetést. (106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet 3A §; módosítva 2022.XII.9, illetve Gyermekvédelmi törvény)

Be lehet valahova adni nappali felügyeletre, nevelésre a 3 évesnél fiatalabb gyermekeket? Kell ezért fizetni?

A magyar állampolgárok és a menedékesek gyermekei ingyen vehetik igénybe a bölcsődei ellátást és szüleikkel együtt részt vehetnek a Biztos Kezdet Gyerekházak foglalkozásain (106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet) Sajnos, a felvétel nem kötelező, mert bölcsőde és Biztos Kezdet Gyerekház nincs mindenhol, és az is lehet, hogy kevesebb a férőhely, mint a jelentkező.

A szállásokon és a munkahelyeken is szervezhetnek gyermekfelügyeletet (147/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet).

Emellett civil és egyházi segítő szervezetek is biztosítanak rendszeres vagy alkalmi gyerekfelügyeletet.

Hány éves kortól járhatnak óvodába a gyermekek? Megteheti a szülő, hogy inkább otthon tartja, amíg nem kell iskolába járnia?

3 éves kortól fel kell venni a gyermeket óvodába (bizonyos feltételek esetén ez már két és fél éves kortól is lehetséges). Ha a gyermek betölti a 3. életévét, a következő év szeptember 1.-étől köteles óvodába járni. 3 és 4 éves kor között indokolt esetben kérhető az óvodából való kimaradás, később azonban ez csak akkor lehetséges, ha a gyermek valamilyen fogyatékossága  miatt nem nevelhető együtt társaival. (Köznevelési törvény 8. §)

Hogyan kell intézni a bölcsődei, óvodai felvételt?

Az óvodákat, bölcsődéket, Biztos Kezdet Gyermekházakat a helyi önkormányzatok tartják fenn, náluk kell érdeklődni. Az önkormányzati intézmények ingyenesen vehetők igénybe. Vannak magán- és egyházi intézmények is, ezekben azonban általában fizetni kell.

Vonatkozik-e a menekült családokra, gyermekekre a szociális és a gyermekvédelmi törvény?

A szociális törvény nem vonatkozik a menedékesekre – de természetesen a kettős állampolgár menekültekre igen.

A gyermekvédelmi törvény (1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról) azonban érvényes státusztól függetlenül minden jogszerűen Magyarországon tartózkodó gyermekre és fiatalkorúra.

A menedékes gyermekek és fiatalkorúak részére a magyar állampolgárokkal megegyező – esetenként annál kedvezőbb – feltételekkel járnak a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátások, nevezetesen

  • pénzbeli ellátásként a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,a gyermekétkeztetés,  a gyermektartásdíj megelőlegezése, az otthonteremtési támogatás,
  • a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek napközbeni ellátása, a gyermekek átmeneti gondozása,  gyermekek esélynövelő szolgáltatásai.
  • A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: az otthont nyújtó ellátás, az utógondozói ellátás, a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.
  • A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása,a védelembe vétel, a családba fogadás,az ideiglenes hatályú elhelyezés, a nevelésbe vétel, a nevelési felügyelet elrendelése, az utógondozás elrendelése,  az utógondozói ellátás elrendelése, a megelőző pártfogás elrendelése.

 Ha Önnek vagy pártfogoltjának szüksége van a fenti szolgáltatásokra, jelezze azt a gyermek iskolájának, óvodájának, a helyi önkormányzatnak vagy a járásszékhelyen működő gyermekjóléti/családsegítő központnak!

Hogyan kaphatnak a gyermekek és szüleik pszichológusi segítséget?

Több cikkünkben adunk tanácsot arra vonatkozóan, hogyan lehet feldolgozni a traumákat. Érdemes azonban a pszichés problémákkal szakemberhez fordulni.

A gyermekek részére a köznevelési ellátás keretében ingyenesen jár pszichológusi segítség.

A nagyobb iskolákban kell legyen iskola/óvodapszichológus; a többi iskolában, óvodában csak meghatározott időpontokban érhető el pszichológus.

 Emellett a vármegyei/fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatokhoz és tagintézményeikhez (vagyis a gyermekek részére segítő szolgáltatásokat nyújtó intézményekhez) lehet fordulni segítségért. (A Pedagógiai Szakszolgálatokkal ebben a cikkben foglalkozunk.) A Szakszolgálatokon a szülő kérésére pszichológusok foglalkoznak a gyermekkel. Ezt a szolgáltatást nevelési tanácsadásnak (Nevelési tanácsadás) hívják.

Felnőttek részére az egészségügyi ellátás keretében jár a pszichológusi segítség

A probléma az, hogy ezek az ellátások általában csak magyar nyelven érhetőek el. Emellett a szolgáltatásokat sokan szeretnék igénybe venni, ezért általában hosszú a várakozási idő.

A Pszi Pont Alapítvány honlapjáról  számos szakember elérhető, akik magyar, ukrán, orosz, angol és egyéb nyelven nyújtanak  ingyenes pszichológiai segítséget a menekülteknek: https://pszi.hu/ukrajnai-menekultek-probono/

Péterfy Kórház Krízisintervenciós Ambulanciája pszichológusai és pszichiáterei ingyenes krízisintervenciós beszélgetést  folytatnak (magyar és angol nyelven), szükség esetén orvosi segítséget, krízisintervenciós osztályos ellátást nyújtanak . Jelentkezés telefonon: +3670 934 1051 (hívható H-P: 9:00-15:00) és e-mailben lehet: intervencio@peterfykh.hu

Jár-e családi pótlék és gyermekek utáni ellátás a menedékeseknek és a kettős állampolgároknak?

A menedékeseknek nem jár a gyermekek után családi pótlék. Ha a szülő szolgáltatást kérőként regisztrált a kormányhivatal foglalkoztatási osztályán, a gyerekek után is igénybe veheti a rendszeres létfenntartási támogatást. Ha menedékesnek munkaviszonya van, neki nem jár a támogatás, de a gyermek után igénybe veheti azt. Ehhez havonta meg kell jelenni a hivatalban. Ha nincs munkaviszonya, a a támogatás igénybevételéhez az első támogatás után 45 nappal el kell fogadnia a felajánlott, megfelelőnek számító munkalehetőséget (kivéve, ha három év alatti gyermeket gondoz vagy 18 év alatti és nappali tagozaton tanul). A létfenntartási támogatás gyermekenkénti összege megegyezik az egygyermekes magyar szülők családi pótlékával.

A menedékesekre nem vonatkozik a családok ellátásról szóló törvény, így nem jogosultak az abban szereplő ellátásokra.

A kettős állampolgároknak akkor jár családi pótlék – a többi magyar állampolgárral megegyezően, tehát a többgyerekeseknek kedvezőbb összegekkel -, ha a szülőnek és a gyereknek is van lakcímkártyájuk és TAJ-kártyájuk. Ha a szülőnek van TAJ száma (például mert dolgozik vagy korábban dolgozott Magyarországon, vagy álláskeresőként regisztrált), akkor a gyerek automatikusan megkapja a TAJ-számot Egyébként viszont TAJ- csak magyarországi lakcím birtokában igényelhető. A családi pótlékot az is igényelheti, aki nem dolgozik és nem regisztrált álláskereső.

A családi pótlék annak a tanévnek a végéig jár, amelyikben a gyermek betölti a 16. életévét, de továbbra is folyósítják a családi pótlékot annak a tanévnek az utolsó napjáig, amíg a gyermek köznevelési intézményben tanul és be nem tölti a 20. életévét. Sajátos nevelésű igényű (mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés zavarral küzdő) gyermek esetén a családi pótlékra jogosító korhatár 23. életévre módosul. Ha az óvodaköteles vagy tanköteles gyermeket nem íratják be óvodába, vagy a gyermek 20 napot igazolatlanul hiányzik az óvodából vagy 50 igazolatlan órája van az iskolában, szüneteltetik a családi pótlékot.

A jogszabály szerint a rendszeres létfenntartási támogatás a 2022. február 22.-e után Magyarországra menekült magyar állampolgároknak is jár, ha regisztrálnak regisztrált a kormányhivatal foglalkoztatási osztályán. Azonban ténylegesen a gyermekek után nem utalják a támogatást, mivel a magyar állampolgárok családi pótlékot kaphatnak. Ehhez azonban lakcímkártyát és TAJ-számot kell szerezniük. Ragaszkodjanak ahhoz, hogy az álláskeresőként történő regisztrációkor kapjanak TAJ-számot!

 TAJ szám birtokában a magyar állampolgároknak jár a többi családtámogatás is. Részletesen l. itt

Jár-e valamilyen segítség a fogyatékos gyermeket nevelő menedékesnek? Ha a gyermek elmúlt 3 éves, akkor a létfenntartás támogatás feltétele a munkavállalás. Lehet-e ez alól felmentést kapni, vagy otthondolgozási díjat igényelni?

Sajnos csak a 3 évesnél fiatalabb gyermeket nevelők mentesülnek a munkavégzés alól, azután el kell vállalni a felajánlott munkalehetőséget. De nem hiszem, hogy tartós ápolásra szoruló gyermek esetén fel tudnak ajánlani megfelelő munkalehetőséget. Érdemes lenne próbát tenni ezzel és ha a Kormányhivatal elvárja a gondozást végző szülőtől, hogy teljes állásban dolgozzon, akkor javasolnám a Társaság a Szabadságjogokért segítségét igénybe venni. Támogatás sajnos nem jár a fogyatékosság miatt menedékeseknek.