Gyakori kérdések –  Oktatási intézmények, munkáltatók, önkormányzatok lehetőségeiről, támogatásáról 

Az oktatási intézményekre vonatkozó szabályokkal, támogatásokkal, az ukrán munkavállalók foglalkoztatásával, ehhez kapcsolódó támogatással, gyermekfelügyelet szervezésével kapcsolatos legfontosabb kérdéseket válaszoljuk meg jogszabályok alapján.

Utolsó aktualizálás: 2023. augusztus 1.

Jár-e az iskolába járó, Ukrajnából menekült gyermekek után valamilyen plusz támogatás a fenntartónak?
Jár-e az óvodába járó, Ukrajnából menekült gyermekek után a fenntartónak valamilyen plusz támogatás?
Mikor és hogyan szervezhető gyermekfelügyelet?
Mely foglalkoztatottak után kaphat a munkáltató támogatást?
Mikor jogosult az önkormányzat, illetve a szállásadó a menekültek elhelyezésével kapcsolatos támogatás igénylésére?

Jár-e az iskolába járó, Ukrajnából menekült gyermekek után valamilyen plusz támogatás a fenntartónak?

Igen. Mind az állami fenntartó, mind a nem állami fenntartó (nemzetiségi önkormányzat, egyházi és magán köznevelési vagy szakképző intézmények fenntartója) részére havonta 130 000 forint/hó/tanuló kiegészítő támogatás kerül megállapításra 2022. szeptember 1-jétől. (Az állami intézményekben ez a támogatás az előző tanév során is járt, június 15.-ig.) A támogatás feltétele, hogy a gyermek legalább heti 5 órában egyéni fejlesztésben vegyen részt. 1387/2022. (VIII. 9.) Korm. határozat és 299/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet.

Jár-e az óvodába járó, Ukrajnából menekült gyermekek után valamilyen plusz támogatás a fenntartónak?

Erre vonatkozóan nincs jogszabályi előírás. 

Mikor és hogyan szervezhető gyermekfelügyelet?

 • Gyermekfelügyelet hozható létre a menedékes, a kettős állampolgár vagy a  menedékesként elismerését kérő 14 év alatti gyermekének az ellátására.
 • A gyermekfelügyelet a menedékes vagy menedékesként elismerését kérő ellátása céljából működő közösségi szálláson, vagy a szülő munkáltatója által szervezhető meg, legfeljebb munkanapokon 6 és 18 óra között.
 • A gyermekfelügyeletet kiscsoportos formában kell megszervezni.
 • A gyermekfelügyelet vegyes életkori csoportokban is megszervezhető.
 • A gyermekfelügyeletet száraz, világos, jól szellőztethető és fűthető épületben úgy kell kialakítani, hogy megfeleljen a gyermekek életkorának és ártalmaktól mentes, testi épséget nem veszélyeztető körülményeket biztosítson.
 • A gyermekfelügyeletre lehetőség szerint Ukrajna területéről érkezett, menedékes, menedékesként elismerését kérő vagy kettős állampolgár személy jelölendő ki. Ha ilyen alkalmas személy nincs, akkor jelölhető ki más személy.

Az Ukrajna területéről érkezett, menedékes, menedékesként elismerését kérő vagy kettős állampolgár személy tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 44/A. §-át nem kell alkalmazni (vagyis nem kell erkölcsi bizonyítvány) 

147/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet

Mely foglalkoztatottak után kaphat a munkáltató támogatást?

2023. augusztusa után nem jár a munkáltatóknak támogatás az ukrán nemzetiségű foglalkoztatottak után, csak a legalább 20 órában foglalkoztatott munkavállaló szállásának támogatásához igényelhetnek hozzájárulást.

A hozzájárulás mértéke maximum 80 ezer, használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott preferált kistelepülésen 120 ezer Ft. Aki tanköteles korú gyermeket nevel, annak esetében a támogatás feltétele, hogy a gyermek az általános iskola elvégzéséig részt vegyen a magyar köznevelésben.

Részletek ebben a jogszabályban.

Mikor jogosult az önkormányzat, illetve a szállásadó a menekültek elhelyezésével kapcsolatos támogatás igénylésére?

A korábbiaknál szigorúbb feltételekkel és kisebb összegben jár a támogatás 2023 augusztusától.

 • Általában csak a beérkezést követő 1 hónapig, illetve az ez idő alatt beadott menedékeskérelem elbírálásáig, illetve a menedékes státusz megszerzése után 1 hónapig jár támogatás.
 • A várandós nő, hat év alatti gyermeket nevelő szülő, valamint a fogyatékossággal élő vagy 65 év feletti személy, illetve az ezekkel együtt élő 18 éven aluli személy után a belépést követő egy hónapon túl is igénybe vehetők a támogatások, akár van menedékes státuszuk, akár nincs (a 2022. február 24. után belépett kettős állampolgároknak is.)
 • A menedékesek közül a fentebb felsoroltak, valamint a 18 év alattiak, valamint ezek szülei után is jár korlátlan ideig a támogatás.
 • Nem változott az a szabály, hogy a menedékes elhelyezése után járó támogatásokra vonatkozó szabályokat az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24. napján vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgár elhelyezése esetén is alkalmazni kell.
 • A helyi önkormányzat az ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes szállása és ellátása után naponta elszállásoltanként és ellátottanként 5000 forint fajlagos támogatásra jogosult. (Ezt a helyi védelmi bizottságtól kell kérni.) A helyi önkormányzat a támogatást a folyósítás évének december 31. napjáig használhatja fel, a támogatás felhasználásáról az éves költségvetési beszámolójában számol el.”

Ha a minisztérium vagy a megyei, fővárosi védelmi bizottság és a szállásadó megállapodást köt egy olyan szálláshely igénybevételéről, melyben 20 főnél nagyobb létszámú, ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes elhelyezése lehetséges, akkor utánuk egyedi támogatást igényelhet.

A kereskedelmi szálláshely esetén a minisztérium vagy a megyei, fővárosi védelmi bizottság és a kereskedelmi szálláshely az ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes szállása és ellátása céljából szerződést köthet.

Ha a szállásadó az ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes számára önkéntes felajánlás alapján nyújt szálláshelyet, nem adható támogatás.

Részletesen ebben a jogszabályban.

Bevonhatok-e az iskolában civil szervezeteket az ukrán gyerekekkel kapcsolatos feladatokba (tolmácsolás, fejlesztés stb.)?

Igen. A Köznevelési törvény 9/A. § csak akkor köti nyilvántartásba vételhez a civil szervezetek meghívásának lehetőségét, ha azok az iskolában „szexuális kultúrával, nemi élettel, nemi irányultsággal, szexuális fejlődéssel, a kábítószer fogyasztás káros hatásaival, az internet veszélyeivel és egyéb testi és szellemi egészségfejlesztéssel kapcsolatos foglalkozást” tartanak.

Amennyiben erre a jogszabályra hivatkozva a fenntartó nem engedélyezi a civil szervezet meghívását, forduljanak az oktatási jogok biztosához!