Gyakori kérdések –  Oktatási intézmények, munkáltatók, önkormányzatok lehetőségeiről, támogatásáról 

Az oktatási intézményekre vonatkozó szabályokkal, támogatásokkal, az ukrán munkavállalók foglalkoztatásával, ehhez kapcsolódó támogatással, gyermekfelügyelet szervezésével kapcsolatos legfontosabb kérdéseket válaszoljuk meg jogszabályok alapján.

Utolsó aktualizálás: 2023. február 7.06.

Jár-e az iskolába járó, Ukrajnából menekült gyermekek után valamilyen plusz támogatás a fenntartónak?
Jár-e az óvodába járó, Ukrajnából menekült gyermekek után a fenntartónak valamilyen plusz támogatás?
Mikor és hogyan szervezhető gyermekfelügyelet?
Mely foglalkoztatottak után kaphat a munkáltató támogatást?
Mikor igényelhető támogatás költségvetési szerveknél való foglalkoztatással kapcsolatban?
Mikor jogosult az önkormányzat, illetve a szállásadó a menekültek elhelyezésével kapcsolatos támogatás igénylésére?

Jár-e az iskolába járó, Ukrajnából menekült gyermekek után valamilyen plusz támogatás a fenntartónak?

Igen. Mind az állami fenntartó, mind a nem állami fenntartó (nemzetiségi önkormányzat, egyházi és magán köznevelési vagy szakképző intézmények fenntartója) részére havonta 130 000 forint/hó/tanuló kiegészítő támogatás kerül megállapításra 2022. szeptember 1-jétől. (Az állami intézményekben ez a támogatás az előző tanév során is járt, június 15.-ig.) A támogatás feltétele, hogy a gyermek legalább heti 5 órában egyéni fejlesztésben vegyen részt. 1387/2022. (VIII. 9.) Korm. határozat és 299/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet.

Jár-e az óvodába járó, Ukrajnából menekült gyermekek után valamilyen plusz támogatás a fenntartónak?

Erre vonatkozóan nincs jogszabályi előírás. 

Mikor és hogyan szervezhető gyermekfelügyelet?

 • Gyermekfelügyelet hozható létre a menedékes, a kettős állampolgár vagy a  menedékesként elismerését kérő 14 év alatti gyermekének az ellátására.
 • A gyermekfelügyelet a menedékes vagy menedékesként elismerését kérő ellátása céljából működő közösségi szálláson, vagy a szülő munkáltatója által szervezhető meg, legfeljebb munkanapokon 6 és 18 óra között.
 • A gyermekfelügyeletet kiscsoportos formában kell megszervezni.
 • A gyermekfelügyelet vegyes életkori csoportokban is megszervezhető.
 • A gyermekfelügyeletet száraz, világos, jól szellőztethető és fűthető épületben úgy kell kialakítani, hogy megfeleljen a gyermekek életkorának és ártalmaktól mentes, testi épséget nem veszélyeztető körülményeket biztosítson.
 • A gyermekfelügyeletre lehetőség szerint Ukrajna területéről érkezett, menedékes, menedékesként elismerését kérő vagy kettős állampolgár személy jelölendő ki. Ha ilyen alkalmas személy nincs, akkor jelölhető ki más személy.

Az Ukrajna területéről érkezett, menedékes, menedékesként elismerését kérő vagy kettős állampolgár személy tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 44/A. §-át nem kell alkalmazni (vagyis nem kell erkölcsi bizonyítvány) 

147/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet

Mely foglalkoztatottak után kaphat a munkáltató támogatást?

 • ukrán vagy ukrán-magyar állampolgárok után (menedékes státusz nem kell hozzá).
 • A támogatást általában kizárólag gazdasági társaságok igényelhetik – civil, egyházi, önkormányzati és állami szervezetek nem. Kivételt jelentenek az oktatás és egészségügy területén a költségvetési szervek.
 • Feltétele, hogy a munkavállaló munkaviszonya legalább heti húsz órás legyen – lehet határozott vagy határozatlan idejű.

Részletesen ebben és ebben a jogszabályban.

Mikor igényelhető támogatás költségvetési szerveknél való foglalkoztatással kapcsolatban?

A támogatásra vonatkozó 96 és 172 kormányrendelet csak gazdasági társaságokra vonatkozik. Egy másik rendelet szerint azonban a foglalkoztatói támogatást igényelheti az Országos Kórházi Főigazgatóság, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a Klebelsberg Központ középirányítása alá tartozó tankerületi központ, valamint az állam által alapított, illetve fenntartott szakképzési centrum vagy szakképző intézmény fenntartója, illetve középirányító szerve.

Mikor jogosult az önkormányzat, illetve a szállásadó a menekültek elhelyezésével kapcsolatos támogatás igénylésére?

 • A 2023. május 31.-ig érkezők után június 15-ig, illetve a már beadott menedékeskérelem elbírálásáig
 • a május 31. után érkezők után – ha addig nem lesz változás – csak 1 hónapig, illetve a már beadott menedékeskérelem elbírálásáig jár támogatás
 • többször módosított 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet

A helyi önkormányzat az ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes szállása és ellátása után november 1-től naponta elszállásoltanként és ellátottanként 7000 forint fajlagos támogatásra jogosult. (Ezt a helyi védelmi bizottságtól kell kérni.) A helyi önkormányzat a támogatást a folyósítás évének december 31. napjáig használhatja fel, a támogatás felhasználásáról az éves költségvetési beszámolójában számol el.”

Ha a minisztérium vagy a megyei, fővárosi védelmi bizottság és a szállásadó megállapodást köt egy olyan szálláshely igénybevételéről, melyben 20 főnél nagyobb létszámú, ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes elhelyezése lehetséges, akkor utánuk egyedi támogatást igényelhet.

A kereskedelmi szálláshely esetén a minisztérium vagy a megyei, fővárosi védelmi bizottság és a kereskedelmi szálláshely az ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes szállása és ellátása céljából szerződést köthet.

Ha a szállásadó az ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes számára önkéntes felajánlás alapján nyújt szálláshelyet, nem adható támogatás.

Részletesen ebben a jogszabályban.

Bevonhatok-e civil szervezeteket az ukrán gyerekekkel kapcsolatos feladatokba (tolmácsolás, fejlesztés stb.)?

Igen. A Köznevelési törvény 9/A. § csak akkor köti nyilvántartásba vételhez a civil szervezetek meghívásának lehetőségét, ha azok az iskolában „szexuális kultúrával, nemi élettel, nemi irányultsággal, szexuális fejlődéssel, a kábítószer fogyasztás káros hatásaival, az internet veszélyeivel és egyéb testi és szellemi egészségfejlesztéssel kapcsolatos foglalkozást” tartanak.

Amennyiben erre a jogszabályra hivatkozva a fenntartó nem engedélyezi a civil szervezet meghívását, forduljanak az oktatási jogok biztosához!