Menekülteket és segítőiket érintő jogszabályok – ÖSSZEFOGLALÓ

Az alábbiakban összefoglaltuk azokat a jelenleg is hatályos jogszabályokat, amelyek érinthetik az ukrajnai menekülteket és támogatóikat, különösen a menekült gyermekeket. A témák között szerepel a tartózkodás, a támogatások és ellátások, a munkavállalás és a foglalkoztatás, az oktatás és a gyermekfelügyelet, a kormányzati feladatmegosztás stb. Ebben a cikkben csak felsoroljuk a jogszabályokat és utalunk a tartalmukra. Magyarázatok, részletek a szülőknek, illetve a pedagógusoknak, segítőknek szóló Gyakori kérdések menüpontokban található, magyar, ukrán és orosz nyelven.

Utolsó aktualizálás: 2023.07.31.

A 2022. évi XLII. törvény a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről minden, az ukrajnai menekültekre vonatkozó, október 31.-én hatályos kormányrendelet hatályát a veszélyhelyzet fennállásáig – a jelenlegi szabályozás szerint a november 23-át követő 210 napig – meghosszabbította.

Általános kérdések

86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról

Tartalmazza többek között:

 • Ki számít menedékesnek?
 • A menedékkérési eljárás menete
 • A kettős állampolgárokra is vonatkozik mindaz a kedvezmény, támogatás, ami a menedékesekre 

Oktatás, nevelés, gyermekfelügyelet

1387/2022. (VIII. 9.) Korm. határozat az ideiglenes védelemre jogosult köznevelésben, szakképzésben tanulók fejlesztésének, nevelésének-oktatásának megvalósítása érdekében szükséges forrás biztosításáról

 • a tanulók után az állami fenntartónak, ill. a köznevelési és szakképző intézményt fenntartó egyházi és alapítványi felsőoktatási intézményeknek járó támogatás mértékét 
 • a támogatáshoz szükséges plusz foglalkozások meghatározását

299/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet a köznevelési és szakképző intézményben ideiglenes védelemre jogosult tanulók fejlesztésének, nevelésének-oktatásának megvalósítása érdekében szükséges finanszírozásáról

Tartalmazza többek között:

 • a tanulók után a nem állami fenntartónak járó támogatás mértékét, igénylésének módját
 • a támogatáshoz szükséges plusz foglalkozások meghatározását

A Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a végzettséget és tudományos fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2021. évi CIX. törvény

Tartalmazza többek között:

 • Hogyan felelnek meg egymásnak továbbtanulási és foglalkoztatási szempontból az Ukrajnában, illetve Magyarországon szerzett alap-, közép- és felsőfokú általános és szakmai végzettségek 
 • Hogyan folytathatóak-e az Ukrajnában megkezdett tanulmányok Magyarország területén és fordítva

A veszélyhelyzetre tekintettel az Ukrajna területéről kísérővel érkezett gyermekek gyermekfelügyelettel történő ellátásáról szóló 147/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet

Tartalmazza többek között:

 • Ki jogosult gyermekfelügyeletre?
 • Hogyan kell megszervezni a gyermekfelügyeletet?

Szállás

A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet,

Tartalmazza többek között:

 • Az önkormányzatoknak, a közösségi szállás üzemeltetőjének és a kereskedelmi szálláshelyeknek adható támogatás mértékét és eljárási szabályait (utolsó módosítás: XI.14.)
 • Többször módosításra került az a határidő, amely után belépők számára támogatás már nem adható korlátlan ideig; jelenleg ez 2023. március 31.

Foglalkoztatás, támogatás

A veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos egyes szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet (utolsó módosítás: 2022. szeptember 6.)

Tartalmazza többek között:

 • A foglalkoztatást segítő szolgáltatás igénybevétele
 • Közfoglalkoztatás lehetősége
 • Ki kaphat rendszeres létfenntartási támogatás?
  • Mik ennek a feltételei?
  • Mik a kivételek?
  • Mi az összege a foglalkoztatható személynek és a gyermeknek?
 • bölcsőde, óvoda, Biztos Kezdet Gyerekház, ingyenes gyermekétkeztetés 

Egészségügyi ellátás

Az ukrajnai válsággal összefüggő egyes, az egészségügyi ellátást érintő adatkezelési kérdésekről szóló 171/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet

Tartalmazza többek között:

 • A menedékes egészségügyi ellátásra jogosultságát
 • Milyen ellátás jár már a kérelem benyújtásától?

320/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályokról

Tartalmazza:

 • A táppénzre jogosultság szempontjából a szálláshely állandó lakhelynek minősül

Kormányzati feladatok

86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet a megyei, fővárosi védelmi bizottságok humanitárius feladatai ellátásáról