Gyakori kérdések – egészségügyi ellátás, oltások és gyógyszerek

Egészségügyi ellátással, oltásokkal és a gyógyszerhez jutás lehetőségeivel kapcsolatos legfontosabb kérdésekre válaszolunk jogszabályok alapján.

Utolsó aktualizálás: 2022.09.06.

Hogyan kaphatnak TAJ-számot a kettős állampolgárok?

Milyen egészségügyi ellátást kaphatnak a menedékes státusszal nem rendelkező menekültek?
Milyen egészségügyi ellátást kaphatnak a menedékesek?
Melyik orvoshoz mehet, akinek nincs bejelentett lakhelye, átmeneti szálláson lakik?
Hogyan kaphat orvosi ellátást, aki nem beszél magyarul?
Hogyan kaphatják meg a szükséges oltásokat a gyermekek?
Milyen egészségügyi ellátást kaphatnak a menedékes kismamák?
Hogyan juthatnak gyógyszerhez a menedékesek?
Hogyan juthatok jogi segítséghez, akit valamilyen sérelem ér az egészségügyben?

Hogyan kaphatnak TAJ-számot a kettős állampolgárok?

A kettős állampolgároknak ugyanolyan feltételekkel állítanak ki TAJ-kártyát, mint a magyar állampolgároknak általában. A TAJ kártya kiállításához igazolni kell, hogy a kérelmezőnek van magyarországi állandó lakhelye. Ami fontos viszont, hogy a kormányhivatal kéri annak igazolását, hogy az ukrán állandó lakóhelye megszűnt az illetőnek. Ezt az ukrán polgármestertől kért nyilatkozattal igazolhatja, vagy Magyarországon a jegyző/polgármester előtt 2 tanúval tudja bejelenteni, hogy életvitelszerűen Magyarországon tartózkodik. Ha visszatérne Ukrajnába életvitelszerűen, ezt a folyamatot ott is véghez kell vinni, hogy újból ukrajnai állandó lakcímmel rendelkezzen.
Amennyiben munkavállalás miatt lenne szükség a TAJ-számra, azt a munkáltató a foglalkoztatás céljából meg tudja kérvényezni.

Mivel igazolhatják egészségügyi ellátásra való jogosultságukat a menedékesek? Hogyan igényelhető és mire jó a technikai szám?

Ha a beteg nyilatkozik, hogy TAJ számmal nem rendelkezik és Ukrajnából menekül, az egészségügyi szolgáltató köteles számára az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) útján technikai azonosítót generálni, és a technikai azonosítót írásban közölni a beteggel. Ezt az azonosítót kell használniuk, bemutatniuk bármely további ellátás során. Nincs tehát szükség arra, hogy a kormányablakok kiállítsanak technikai azonosítót (171/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet).

A technikai azonosító használatával ha a beteg más egészségügyi szolgáltatónál részesül egészségügyi ellátásban, az egészségügyi szolgáltató hozzáfér a korábbi egészségügyi ellátásra vonatkozó (és ugyanazon technikai azonosítóhoz rögzített) adatokhoz. Arra azonban csak a TAJ számmal rendelkezőknek van lehetősége, hogy ügyfélkapun keresztül megtekintsék az EESZT-ben rögzített ellátásokat stb. A TAJ számmal nem rendelkező személyek az EESZT-ben elérhető adataikról a kormányablakban tájékozódhatnak.

Milyen egészségügyi ellátást kaphatnak a menedékes státusszal nem rendelkező menekültek?

Az ukrán illetékes hatóságok által kiállított érvényes úti okmányok alapján sürgősségi jelleggel (belértve a krónikus betegek állapot-fennntartását), a feltétlenül szükséges mértékben ingyenesen, illetve a biztosított magyar állampolgárokkal azonos térítéssel igénybe vehetnek

 • Orvosi, szakorvosi kezelést
 • Gyógyszerellátást
 • Kórházi és gyógyintézeti ápolást
 • Gyógyászati segédeszközöket, azok sürgős pótlását vagy javítását

(Az 1963. évi 16. sz. tvr.-el kihirdetett magyar-szovjet egyezmény és annak végrehajtási rendelte (7/1964. VIII. 30. MüM rendelet) Ennél szélesebb körű ellátásra menedékes státusz igénylésével van lehetőség.

Milyen egészségügyi ellátást kaphatnak a menedékesek?

A menedékesek és azok, akik épp kérelmezik, hogy menedékesként ismerjék el őket, valamint az Ukrajnában állandó lakhellyel rendelkező 2022. február 24-én vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgárok számára az alábbi ellátások  ingyenesek vagy azt a biztosított magyar állampolgárokkal azonos térítési díjért lehet igénybe venni akkor is, ha nem fizetnek társadalombiztosítási járulékot

(2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról és 171/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet)

 • Háziorvosi vizsgálat
 • Sürgős esetben járóbeteg-szakellátásban történő vizsgálat és gyógykezelés
 • Sürgős esetben fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás, gyógykezelés – pl. műtéti beavatkozás (beleértve gyógyszer, kötszer és étkezés is)
 • a krónikus betegellátás keretében vizsgálat és gyógykezelés, továbbá az egyéb krónikus betegellátás;
 • az onkológiai szakellátás (azaz a daganatok, a rák kezelésével kapcsolatos ellátásra);
 • Sürgősségi fogászati ellátás, fogmegtartó kezelés – a legalacsonyabb térítési kategóriában
 • Betegszállítás – ha a szállítás másként nem oldható meg.
 • Terhesgondozás és szülészeti ellátás, terhességmegszakító eljárás.
 • Társadalombiztosítási támogatással gyógyszer és kötszer
 • Gyógyászati segédeszközök, azok sürgős pótlása vagy javítása
 • A közgyógyellátásra jogosultak ingyen, illetve “egészségügyi rendelkezés” alapján
 • 90%-os vagy 100%-os társadalombiztosítási támogatással juthatnak gyógyszerhez
 • és kötszerhez
 • Életkorhoz kötött kötelező védőoltás.

Melyik orvoshoz mehet, akinek nincs Magyarországon bejelentett állandó lakhelye, ideiglenes szálláson lakik?

A szállás címe alapján illetékes háziorvos, illetve házi gyermekorvos köteles fogadni és ellátni Önt és a gyermekét, akkor is, ha nincs Társadalombiztosítási azonosító száma (TAJ-száma) 171/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet

Hogyan kaphat orvosi ellátást, aki nem beszél magyarul?

A menedékes és kettős állampolgár akkor is kaphat háziorvosi ellátást, ha nem beszél magyarul. Ehhez a 1812-es telefonszámon az illetékes orvos segítséget kaphat egy tolmácstól.

A menedékes és kettős állampolgár gyerekeket a lakóhely alapján illetékes gyerekorvosnak kötelessége ellátni. (Ahol ilyen nincs, ott a háziorvos teszi ezt meg.) A nyelvi korlát nem lehet akadály, a háziorvos számára telefonos tolmácsot biztosítanak a 1812-es telefonszámon.

Hogyan kaphatják meg a gyermekek a szükséges oltásokat?

A menedékes és kettős állampolgár gyerekeknek ingyenesen járnak az oltások. Ha van igazolásuk az Ukrajnában megkapott oltásokról, akkor csak azokat kell megkapniuk, amelyek Magyarországon kötelezőek, de Ukrajnában nem. Emellett ingyen kaphatnak COVID és influenza elleni oltást. A háziorvos vagy az iskolaorvos döntése alapján akkor is be lehet adni a kötelező oltásokat, ha nem tudják bizonyítani, hogy megkapták őket. oltási könyv nélkül is. Az oltások beadását a lehető leghamarabb el kell kezdeni – ezt megteheti iskolaorvos is.

Oltási tanácsadás a klinikai városokban elérhető. Budapesten pl. a Heim Pál kórházban, 061 459 9100 / 1332)

Milyen egészségügyi ellátást kaphatnak a menedékes kismamák?

A szálláshely szerinti települési önkormányzat által biztosított ellátás keretében az egészségügyi alapellátást.

Védőnői ellátásban:

 • Várandós anyák gondozása
 • Az újszülöttek, koraszülöttek, a kis súllyal születettek fokozott gondozása
 • Csecsemők, gyermekek gondozására, pszichoszomatikus fejlődésének figyelemmel kísérésére (újszülött kortól 16 éves korig)
 • Védőnői szűrővizsgálatok
 • Életkorhoz kötött kötelező védőoltások
 • A gyermek fejlődéséhez igazodva az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek

A védőnő köteles a gondozást felajánlani!

Hogyan juthatnak gyógyszerhez a menedékesek?

Lehetőség van elektronikus úton (eRecept formájában) vagy papír alapú receptet írni.

 • Az elektronikus változatnak feltétele, hogy a páciensnek legyen technikai száma. Ezt az első orvosi ellátáskor kötelesek számára kiadni és rögzíteni az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) rendszerében.

Kapcsolódó jogszabály: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700301.kor

Hogyan juthat jogi segítséghez, akit valamilyen sérelem ér az egészségügyben?

A Társaság A Szabadságjogokért nyújt jogi segítséget egészségügyi sérelem esetén ukrán menekültek számára. (jogsegely@tasz.hu)

Továbbá fordulhatnak az adott intézmény vezetőjéhez (kórház igazgatójához/ orvosigazgatójához) vagy az intézmény betegjogi képviselőjéhez (az elérhetősége mindenhol ki van függesztve /szerepel az intézmények weboldalán), illetve az NNK-hoz https://www.nnk.gov.hu/; https://www.nnk.gov.hu/…/koze…/286-vezetok-elerhetosegei vagy az Integrált Jogvédelmi Szolgálathoz https://www.ijsz.hu/rolunk.html