Nem tudnak a jogaikról az ukrán menekültek, így aztán nem is élnek velük

Nincsen rendszerszintű megoldás arra, hogy egy menekült, amikor átlépi a határt, megfelelő információkhoz jusson, a saját nyelvén és számára érthető módon. Így egyrészt nem is látszódnak a rendszerben, másrészt nem is tudnak élni a jogaikkal. Dr. Szekeres Zsolt, a Magyar Helsinki Bizottság jogi főmunkatársa erről beszélt az EDUA projekt konferenciáján.

Utolsó aktualizálás: 2022.11.04.

Nem ismerjük pontosan azon ukrán menekültek számát akik szociális, egészségügyi, oktatási ellátásra szorulnának, mert sokan nem is fordulnak menedékes státuszért, így meg sem jelennek a rendszerben. A Magyar Helsinki Bizottság azon dolgozik, hogy a Magyarországra menekülők jogai a gyakorlatban is megvalósuljanak. Így történt ez az ukrán háború kitörését követően ideérkezők esetében is. Több mint 7000 egyéni ügyben nyújtottak jogi segítséget ukrán és magyar, vagy olyan állampolgároknak, akik egy harmadik országból származnak.

A szolgáltatásokhoz való hozzáférés  magába foglalja azt, hogy valaki jogi biztonságban és fizikai biztonságban legyen és az emberi méltósághoz való jogaival élni tudjon. Ha beteg, valaki meggyógyítsa, tanulhasson, tudjon dolgozni vagy ha támogatásra szorul, akkor ezt megkapja és anyagi biztonságban legyen a kizsákmányolástól stb. De az ezekhez való hozzáférés lehetőségei az állampolgárságtól és státusztól függően is mások lehetnek.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

A magyar állampolgárok helyzete a legegyszerűbb. Éljen előtte bárhol, állampolgársággal bármikor beléphet az országba és bármennyi ideig itt tartózkodhat, nem szükséges menedékes státuszt kérnie. Mindarra a szolgáltatásra jogosult, amire az ukrán állampolgár menekültek, például TAJ és lakcímkártyától függetlenül az egészségügy köteles őket ellátni. (Más kérdés, hogy a gyakorlatban ez például nem mindig valósul meg, a kórházak sokszor nem látják el őket megfelelően TAJ kártya hiányában.)

Az ukrán állampolgárok jogosultak a menedékes státuszra. Fontos, hogy ez nem egyenlő az oltalmazott és a menekült helyzettel! Ez egy különleges státusz, az Európai Unióban egységes, arra hozták létre, hogy aki ukrajnából elmenekül, az több hónapi huzavona helyett kaphasson egy tartózkodási jogcímet, egy menedékes okmányt szinte azonnal. Ennek ellenére sajnos nagyon sok problémával szembesülnek ezek az emberek. Hiányzik ugyanis egy rendszerszintű tájékoztatás arról, hogy pontosan mire jogosultak és ezt hol kell kérniük. Sokan azt hiszik, hogy a belépéskor kapott okmányok már a menedékes státuszt jelölik pedig ezek rövid időre érvényes okmányok. A menedékes státusznak legalább a kérelmezése feltétele annak, hogy például egészségügyi ellátásban, létfenntartási támogatásban részesüljön vagy az oktatásban egyáltalán részt vehessen!

A harmadik kategória a se nem ukrán se nem magyar állampolgárok. Ők Ukrajnában különböző jogcímeken éltek, dolgoztak, iskolába jártak. Viszont a származási országukba sem tudnak hazatérni, mert onnan is el kellett menekülniük. Ők általában nem folyamodnak menekült státuszhoz, mert amint ezt megteszik a magyar hatóság Szibériába telepíti át őket.

Különösen veszélyeztetettek a kísérő nélkül érkező kiskorúak

A kísérő nélkül érkező kiskorúak nem férnek hozzá a gyermekvédelmi rendszerhez. A bevándorlási hivatal, az idegenrendészet pedig nem tartja a feladatának, hogy jelezze a gyámhatóságnak, ha egy gyerek szülő nélkül érkezett. Ezzel potenciálisan kitéve őket az emberkereskedelmnek.