Lehet így is: hazai jó gyakorlat a menekültek oktatása terén

Évtizedek óta súlyos problémákkal küszködik a külföldi diákok oktatása Magyarországon. Viszont a háború és az ukrán tanköteles menekült gyerekek megjelenése miatt ez csak most tudatosult sokakban. A rendszerszintű hiányosságokat egyéni, alulról építkező megoldások igyekeznek enyhíteni, mint ahogyan azt Gombár Erzsébet, a zuglói Mező Ferenc Általános Iskola igazgatója és munkatársai is teszik – erről beszélt az EDUA konferenciáján.

Utolsó aktualizálás: 2022.11.04.

Gombár Erzsébet magyar-történelem szakos tanár, pályája kezdete óta tanít külföldi gyerekeket. Először a szakmunkaerő és a módszertan hiányából fakadóan gyakorlatilag nulla tapasztalattal és hiányzó szakmai végzettséggel kellett magyarra tanítania külföldi tanítványát. Részben ez inspirálta, hogy pályájának egy jó részét ennek megoldására szentelje.

2015-ben pályázta meg a zuglói általános iskola igazgatói pozícióját. Akkor zugló közepén, iráni, iraki, vietnámi, kínai tanuló is volt, így a vezetői pályázatában azt a célt tűzte ki célul, hogy a magyar mint idegen nyelv programot szakemberek láthassák el. Erre évekkel később kerülhetett csak sor. Kollégáival teljesen a nulláról kezdték, pályázat segítségével, de mindennek maguk jártak utána – eszközöknek és módszertani gyakorlatoknak egyaránt. Mint mondja, komoly érzékenyítő munka is volt a mai helyzet kiépítése. Ehhez kellett egy olyan pedagógusi kört az ügy köré gyűjtenie, akik a külföldi diákokkal kapcsolatban maximálisan elfogadóak.

Mára a Mező Ferenc Iskolának 76 tanulója külföldi, ebből 16 ukrán, de tanítanak iraki, iráni, thai, spanyol és venezuelai diákot is. Erre összesen 28 tanulócsoportban van most lehetőség, mellyel így több tanórán kifejezetten őket segítő fejlesztő oktatást kaphatnak. (A gyerekeket integrálják az osztályokba.) Az intézmény mára a magyar mint idegen nyelv oktatásának egyik módszertani központjává vált. Fontos, hogy a legtöbb gyerek nem menekült, menedékes vagy oltalmazott, hanem szüleik magyarországon dolgozó, külföldi állampolgárok. Az oktatás terén viszont ugyanazokkal a problémákkal küzdenek.

Ahogy egyre nőtt a tanulók létszáma úgy nőtt a gyerekekre fordítandó órák száma és ezzel együtt a nagyobb igény a szakpedagógusok jelenlétére is. Jelenleg többek között egy ukrán nyelvű fejlesztő pedagógus, 4 magyar, mint idegen nyelv (MID) szakos pedagógus is dolgozik az intézményben. Ottucsák Melinda Anikó, a munkaközösség vezetője pedig a Károli Gáspár Református Egyetem mentortanári szakának elvégzése után, már vizsgáztatja a MID szakos hallgatókat, miközben a két iskola partner intézménnyé is vált.

Ezen kívül több intézkedéssel segítik az oktatási folyamat gördülékenységét:

  • Kidolgozták az évfolyamok számára azt a szakszókincs halmazt, melyet minden gyereknek el kell sajátítania a továbblépéshez.
  • Többnyelvű beiratkozási dokumentum segíti a szülőknek az eligazodást – ez fontos a bizalmuk elnyerésében, hogy aktív résztvevők és ne csak megfigyelők lehessenek a folyamatban. (A beiskolázási tájékoztatók már ukrán nyelven is elérhetőek.)