Lehet így is: Külföldi diákok a Mező Ferenc iskolában

Ottucsák Melinda Anikó a zuglói Mező Ferenc Általános Iskolában menekült és külföldi gyerekek oktatásával foglalkozik, emellett pedig az itteni munkaközösség vezetője is. Írt már nyelvtankönyet menekült gyerekeknek és magyar mint idegen nyelv szakos hallgatókat vizsgáztat. Eközben egy módszertani központ fejlesztésén dolgozik kollégáival, mely általánosan orvosolná az idegen nyelvű diákok oktatásával kapcsolatos hazai hiányosságokat. Az EDUA konferenciáján hívta fel a figyelmet a hiányosságokra.

Utolsó aktualizálás: 2022.11.04.

Hogyan zajlik a folyamat?

 • Ukrán és angol nyelvű beiskolázási tájékoztatók érhetőek el a szülők számára.
 • A beiskolázási dokumentumok többnyelvűek, hogy a szülő partnerként kísérhesse végig a folyamatot.
  • Beiskolázáshoz dokumentumok: útlevél, letelepedési engedély, státuszhatározat, körzetesség kérdése, oktatási azonosító.
 • Ezek alapján megtörténik a képességeinek megfelelő besorolás. Az iskolában egy munkacsoport/kolléga vállalja a koordinálást és a kapcsolattartást.
 • Ezzel párhuzamosan az osztályok, osztályfőnökök felkészítik az osztályokat a diákok fogadására (kulturális, nyelvi, vallási különbségeket megbeszélik)
 • Diákok számára tankönyveket, taneszközöket biztosítanak.

Alapvető tanácsok a külföldi diákok oktatásához

Az intézmény arra törekszik, hogy orvosolja azokat a gyerekbetegségeket, melyek általánosan jellemzőek a külföldi diákok hazai oktatásban.

 • Ilyen például, hogy a pedagógusnak általában nincs lehetősége kiemelten foglalkozni egy-egy gyerekkel – jobb híján alibi feladatokkal látják el őket, és nagyon kaotikus az értékelési folyamat is.
 • A Mező Ferenc iskolában épp ezért minden gyerek kap egy nyelvi szintnek és korosztálynak megfelelő csomagot, és párhuzamosan részt vesznek a magyar mint idegen nyelv órákon is. Itt 4 nyelvóra típus van: nyelvóra, szakszövegóra, írásóra, szókincsfejlesztő óra.
 • Különösen fontos, hogy sikerélményeket adjunk a diákoknak – ez segít a traumák feldolgozásában, a beilleszkedésben, motivációban is. (Ehhez viszont aktívan kell foglalkoznunk a képességeik felmérésével.) Az intézményben tanuló ukrán diákok például kifejezetten jók angolból, matekból és testnevelésből is.
 • Pedagógusként fontos, hogy ne nagyon emlegessük, mi történik Ukrajnában, mi a helyzet a családi háttérrel – hacsak a gyerek nem fordul hozzánk segítségért.
 • Ezen kívül problémát jelent még a közösségbe való beilleszkedésnél, ha nem hasonló korosztályú gyerekeket teszünk egy csoportba – a tapasztalatok szerint a 2 év korkülönbség már különösen nehezíti a beilleszkedést. Az osztálytársakkal való jó kapcsolat pedig alapfeltétele egy motivált diáknak.

A magyar mint idegen nyelvhez külön tudományos diszciplína – külön módszertan létezik. Sajnos azonban ezzel alapvetően kevés tanár találkozik és kevés a megfelelő, külön gyerekekre fókuszáló nyelvkönyv. Részben ezt a hiányt orvosolja az Ottucsák Melinda által is kidolgozott, a Jezsuita Menekültszolgálat támogatásával írt Zahra és Zia az Eperfa utcai iskolában  című tankönyv, mely ingyenesen letölthető innen.