Súlyos hiányosságok vannak az ukrán menekültek ellátásában

Alapvető eszközök, szakemberek hiányoznak az ukrán menekültek támogatásából, melyek nemcsak a társadalomba való beilleszkedést könnyítenék meg, hanem a tanulási folyamatba való bekapcsolódást és a traumák könnyebb feldolgozását is. Erre világít rá az EDUA projekt folyamatban lévő kutatása, melynek eddigi eredményeit dr. Simon Dávid, a kutatás vezetője ismertette.

Utolsó aktualizálás: 2022.11.04.

A kutatás vizsgálja, milyen szükségleteik vannak az ide érkező szülőknek és gyerekeknek, utóbbiak hogyan kapcsolódhatnak be a hazai oktatási rendszerbe, hogyan történik a beilleszekedés – és mindehhez hogyan képes a rendszer idomulni. Az eddig megkérdezettek között főleg pedagógusok vannak, ezen belül általános iskolai tanárok, valamint óvodapedagógusok és más segítők.

A menekült gyerekek szétszórtan jelennek meg az oktatási rendszerben, szerte az országban. Jelentős részben ukrán anyanyelvűek, ⅓-uk magyar nemzetiségű. A megkérdezett intézmények mindössze 14%-ának volt tapasztalata már menekült gyerekekkel. Az integrálási folyamat nehézkes, ennek megfelelően a pedagógusok többsége tehernek éli meg a helyzetet.

Intézményi szinten a válaszadók 63%-a semmilyen támogatást nem kapott. 19% jutott anyagi támogatáshoz, 6-6% pedig egyéb típusú segítséghez. A gyerekeknek leginkább ugyanazt kell csinálniuk, mint az osztálytársaiknak, a magyar nyelvű diákokkal pedig legtöbb esetben nem is foglalkoznak külön. Mindössze az esetek 30%-ában jelenik meg a differenciálás az órán belül és ennél még kisebb arányban van jelen személyre szabott fejlesztés.

A beilleszkedés folyamatában különösen fontos lenne, hogy a szülők többségének közvetlen és gördülékeny kapcsolata legyen a pedagógusokkal. A megkérdezettek esetében 42%-nak igen, míg 29,6%-nak nincs kapcsolata szülővel. A beilleszkedést nehezíti még továbbá a többi szülő hozzáállása a menekült gyerekek érkezéséhez: a kutatás alapján 55%-ban bizonyulnak segítőkésznek és elfogadónak. A megkérdezettek hiányolják a nyelvi hátrányok leküzdéséhez szükséges tankönyveket. Ezen kívül szükségük lenne tolmácsra, segítőkre, pedagógiai asszisztensekre, valamint információkra az ukrán tanmenetről, tananyagokról. A gyerekeknek pedig az átélt trauma feldolgozásához nélkülözhetetlen lenne az ukránul vagy oroszul beszélő pszichológus is.

A kutatás folytatódik és továbbra is várják a válaszokat!