Csak látszólagos az ukrán menekült gyerekek kedvező helyzete a magyar oktatásban

A menedékes és külföldi gyerekeknek az oktatásban ugyanolyan jogaik és kötelezettségeik vannak, mint magyar állampolgár társaiknak. Ez a jogegyenlőség valójában azonban nem mindig jelent esélyegyenlőséget is – csak látszólagos ez a kedvező helyzet. Azért, hogy ezek a gyerekek jogaikkal élni is tudjanak, az a rendszer hiányosságaiból fakadóan nagyon komplex feladat. A Menedék Migránsokat Segítő Egyesület is részben ebben segít az Ukrájnából ide érkezőknek is. Ennek kapcsán beszélt a hazai körülményekről Bognár Katalin, az egyesület képviselője az EDUA konferenciáján.

Utolsó aktualizálás: 2022.11.04.

Minden ideérkező, iskolás korú gyermek tanköteles – menedékesek és menekültek is. Ennek megteremtésében azonban alapvető strukturális hiányosságok vannak – mind a jogszabályi környezet, mind pedig a mainstream és speciálisan célzott intézkedések és szakpolitikák megléte terén (Az EDUA projekt kutatása is ezt támasztja alá). Ennek ellenére  kialakultak jó gyakorlatok, melyek segítik az iskolai integrációt, de főleg azokban az intézményekben, ahol már volt tapasztalat menekült gyerekekkel.

Furcsa ellentmondás figyelhető meg viszont a jogszabályok terén: a szociális törvény és gyermekvédelmi törvény hatálya nem terjed ki a menedékes státuszú gyerekekre. Ugyanakkor a tankötelezettség kiterjed – mely nem kis mértékben nehezíti meg azt a folyamatot, míg végre eljut odaáig a gyermek, hogy iskolapadba ülhessen.

Hogy néz ki ez a gyakorlatban?

Minden, 3 hónapot meghaladó tartózkodási engedéllyel rendelkező 16 év alatti gyerek tanköteles. Ez igazolható menedékes kártyával, állampolgárságival vagy a menedékes státusz kérelmezéséhez szükséges dokumentummal.

  • Kivétel: Azok, akik átlépték a határt, de van biometrikus útlevelük és nem kértek menedékes státuszt VAGY, az ukrajnából érkező harmadik országbeli állampolgár, akik nem kapnak általában 3 hónapnál hosszabb tartózkodási engedélyt.

Ha valaki tanköteles, akkor a körzetes általános iskola köteles felvenni a tanulói közé. Az ezzel járó támogatások közé tartoznak többek között az alábbiak:

  • A kérelem benyújtásától számított hat hónapig a menedékes gyerekeknek jár az ingyenes közétkeztetés. (Eltérőek azonban a gyakorlatok, hogy ez hogyan valósul meg.)
  • Újdonság, hogy az ukrán gyerekek esetén jár az iskoláknak 130 ezer forintos támogatás, melyet a pedagógusok munkájának támogatására fordíthatnak – annak ellenére, hogy sok intézmény nem él ezzel, az információhiányból fakadóan.

Nehézséget okoz a szülők bizalmatlansága is

Az Ukrajnából érkező szülők körében erős ellenállás tapasztalható a magyar közoktatási intézményekbe való beíratással szemben. Ennek több oka is van: például arra számítanak, úgyis lassan vége a háborúnak és hazamehetnek. Másrészt jogos félelem lehet az ukrán identitás elvesztése, melyet a magyar iskolákban könnyen elveszíthetnek a gyerekek. A magyar jogszabályok alapján ugyanis csak magyar intézményben lehet teljesíteni a tankötelezettséget. Sokáig abban a hitben éltek, hogy lesz ukrán nyelvű akkreditált iskola illetve, hogy a magyar oktatás elismeri az Ukrajnában zajló online oktatást – ezek egyike sem teljesül.

Harmadik pedig az ismeretlentől való félelem, mely az általános információhiányból fakad.

Kiemelt feladat az, hogy meggyőzzük a szülőket, jó helyen vannak a magyar közoktatásban.

Ehhez viszont releváns és hiteles információt kell kapniuk és el kell oszlatni a tévhiteket. Ha a szülő azt látja, hogy legalább a gyerek érzelmi biztonságban van, akkor sokkal motiváltabb abban, hogy segítséget kérjenek. Ehhez befogadó iskolai közösség kiépítésére van szükség:

  • Osztályfőnöki órákkal, iskolai eseményekkel
  • Társadalmi tudatosságot, reflexiót fejlesztő foglalkozásokkal