Fontos hírek

Itt gyűjtjük a legfontosabb aktuális híreket. A cikk tartalma folyamatosan változik! Jogszabályváltozások, segítő szolgáltatások, események, új tartalmak a honlapon.

Utolsó aktualizálás: 2023.08.01.

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS!

  1. Változnak a szállástámogatás szabályai! Mostantól a menedékesek után általában csak a menedékes státusz megállapítása után egy hónapig jár a támogatás (a nem menedékeseknek továbbra is az érkezés után 1 hónapig, ha ezalatt beadják a kérelmet, annak elbírálásáig).

A várandós nő, a hat év alatti gyermeket nevelő szülő, valamint a fogyatékossággal élő vagy 65 év feletti személyek, és a és a felsoroltakkal közös háztartásban élő, tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek után azonban belépést követő egy hónapon túl is igénybe vehetők a támogatások; a menedékesek közül ezeken túl a 18 éven aluliak és szüleik után is korlátlan ideig jár a támogatás.

Nem változott az a szabály, hogy a menedékes elhelyezése után járó támogatásokra vonatkozó szabályokat az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24. napján vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgár elhelyezése esetén is alkalmazni kell.

337/2023. (VII. 24.) Korm. rendelet 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

2. Változnak a munkáltató által igényelhető támogatások!

Hatályukat vesztik az Ukrajnából menekülteket foglalkoztatók támogatását szabályozó jogszabályok.

Mostantól csak a menedékes, illetve 2022. február 24. után menekült kettős állampolgár munkavállaló szállásának támogatásához igényelhető támogatás 80 ezer, illetve 120 ezer Ft összeghatárig.  Aki tanköteles korú gyermeket nevel, annak esetében a támogatás feltétele, hogy a gyermek az általános iskola elvégzéséig részt vegyen a magyar köznevelésben.

Részletesen l. 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet.