Az Oktatási Hivatal állásfoglalása a menekült gyermekek felvételijével kapcsolatban

Az EDUA projekt nevében állásfoglalást kértünk és kaptunk az Oktatási Hivataltól azzal kapcsolatban, hogy a menekült tanulók esetén el lehet-e térni a középiskolai felvételi eljárás általános szabályaitól. Viszontválaszunkban további kérdéseket tettünk fel.

AZ OH állásfoglalása szerint rájuk is az általános szabályok vonatkoznak, a szakértői véleménnyel rendelkezők kivételével a központi írásbelin nincs számukra könnyítés, mentesítés. Azonban az állásfoglalás szerint a felvételiztető középfokú iskola igazgatójának joga van arra, hogy az iskola saját felvételi eljárásában valamilyen formában az érintett tanuló speciális helyzetét figyelembe vegye, ezért javasolja, hogy a tanulók minél hamarabb vegyék fel a kapcsolatot a középfokú intézmények igazgatóival.

Mivel a jogszabályok ezt a lehetőséget nem tartalmazzák, kértük a megerősítést, és az igazgatók tájékoztatását.

Alábbiakban olvasható a teljes állásfoglalás.

„A külföldi tanulók középfokú felvételi eljárásban való részvételére vonatkozóan részletes, megújult tájékoztató olvasható az Oktatási Hivatal www.oktatas.hu honlapjának jobb oldalán található KÖZÉPFOK FELVÉTELI ELJÁRÁS felirat alatt a Középfokú felvételi eljárás információi linkgyűjteményben elhelyezett Tájékoztató a külföldi jelentkezőknek illetve a Gyakran ismételt kérdések linkre kattintva.

A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet), szakképző intézmények esetében pedig a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm rendelet szabályozza. A rendeletekben meghatározott feladatok végrehajtásához kapcsolódó aktuális határidőket a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII.29.) BM rendelet (a továbbiakban: a tanév rendje) tartalmazza.

Kérjük tanulmányozza át a fenti tájékoztatót, amelyben a központi írásbeli vizsgára vonatkozó kérdések között a 3. pontban részletesen ismertetjük a külföldi tanulók központi írásbeli vizsgán történő részvételével kapcsolatos eljárásrendet.

A Gyakran ismételt kérdések között a külföldi tanulók középfokú felvételi eljárásban történő részvétele kapcsán leggyakrabban feltett kérdésekre is választ talál.

Tájékoztatjuk, hogy az Ukrajnából érkezett 8. osztályos tanulók a többi tanulóval azonos feltételek mellett vehetnek részt a középfokú felvételi eljárásban, azaz a középfokú felvételi eljárással kapcsolatos adminisztrációt esetükben is az a magyarországi általános iskola végzi, amellyel jelenleg tanulói jogviszonyban vannak.

A központi írásbeli vizsgán történő részvétel csak azon diákok számára kötelező, akik továbbtanulási céllal olyan intézményi tanulmányi területet kívánnak megjelölni, amely esetében a jelentkezés feltétele a központi írásbeli vizsgán való részvétel. Tájékoztatjuk, hogy könnyítések, mentességek az írásbeli vizsgán a külföldi jelentkezőket – az érvényes szakértői véleménnyel rendelkező jelentkezők kivételével – nem illetik meg. Az Ukrajnából érkezett tanulók részére nincs kijelölt központi írásbeli vizsgát szervező intézmény, az írásbeli vizsgára a többi tanulóval azonos feltételek mellett jelentkezhetnek és vehetnek részt. Az írásbelit szervező középiskola pusztán a nyelvtudás hiányára tekintettel nem engedélyezhet speciális vizsgakörülményeket – például tolmács használatát – a külföldi, illetve hosszabb ideig külföldön tartózkodó felvételizők esetében. A felvételi eljárás magyar nyelven folyik, és a magyar felvételi eljárás szabályait kell ennek során alkalmazni minden jelentkezőre vonatkozóan. A jogszabályok ilyen esetekben nem teszik lehetővé kedvezmények alkalmazását.

A felvételi vizsga egyik alapvető célja, hogy felmérje, a tanuló mennyire alkalmas a középiskolai tanulmányok megkezdésére. Az a diák, aki valamilyen okból speciális helyzetű, vagy esetleg nem tud részt venni a központi írásbeli felvételi vizsgán, az általa továbbtanulásra választott intézménnyel (ez nem feltétlenül azonos az írásbelit írató középiskolával) egyedileg egyeztethet arról, hogy milyenek a helyi szabályok, mire számíthat a középiskola saját felvételi eljárásában való részvételre vonatkozóan.

Kizárólag a felvételiztető középfokú iskola igazgatójának joga, hogy az iskola saját felvételi eljárásában valamilyen formában az érintett tanuló speciális helyzetét figyelembe vegye. Ha a jelentkezést benyújtó diák felvételi eljárásban való részvételét, illetve a központi írásbeli vizsgán elért eredményét a magyar nyelv ismerete befolyásolja, vagy önhibáján kívül nem tud részt venni a központi írásbeli vizsgán valamelyik (vagy mindkét) vizsgatárgyból, úgy az iskola igazgatójának van joga annak az engedélyezésére, hogy az iskola saját felvételi eljárásában valamilyen formában ezt a követelményt pótolhassa.

Tekintettel arra, hogy a külföldi iskolában tanuló diák – különösen a magyar nyelv területén – a magyar oktatási rendszertől eltérő alapismereteket, alapkészségeket szerzett, ahhoz, hogy tanulmányait a magyar rendszerben – különösen középfokú oktatásban – folytassa, ezeket a tanuló érdekében pótolni, kiegyenlíteni szükséges. Ennek területeit, illetve módját (felvétel esetén) az igazgatónak kell meghatároznia. Ha a gyermek egy esetleges felvételi vizsgán azért lenne eredménytelen, mert az alapvető ismeretei hiányoznak, akkor számára a magyar oktatási rendszerben történő továbbtanulás a későbbiekben is vélhetően kudarcot hozna.

Javasoljuk, hogy az érintett tanulók mielőbb egyeztessenek a továbbtanulásra kiszemelt intézmények vezetőivel a tanulók továbbtanulási feltételeire vonatkozóan.

Természetesen az is megoldás lehet, hogy a tanulók olyan intézménybe nyújtják be a jelentkezéseiket, ahol a jelentkezések elbírálásához nem kell részt venniük a központi írásbeli vizsgán, mert a jelentkezők rangsorolására és felvételére a tanulmányi eredmények alapján kerül sor.   

Azon intézmények listája, amelyek esetében a felvétel a tanulmányi eredmények alapján történik, a KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső link alatt elérhető program Tanulmányi terület kereső almenüjében a keresési feltételek között a Rangsorolás feltétele mezőben a „felvétel a tanulmányi eredmények alapján” feltétel kiválasztásával érhető el. A találati lista a „Megye” vagy a „Képzéstípus” mező legördülő listájából a megfelelő név kiválasztásával tovább szűkíthető.    

Felhívjuk a figyelmét továbbá, hogy a Tankerületi Központok honlapjukon nyilvánosságra hozzák azokat az intézményeket és elérhetőségeiket, amelyek a beilleszkedéshez illetve a felzárkóztatáshoz többletsegítséget tudnak nyújtani a külföldi vagy külföldről hazatérő tanulók számára a köznevelési feladatok ellátásán felül.”

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az Oktatási Hivatal által kiadott jelen állásfoglalásához/tájékoztató levélhez semmiféle joghatás nem fűződik, ezért ezen állásfoglalásban/tájékoztatásban foglaltak a bíróságot vagy más hatóságot eljárása során nem kötik.

Ostorics László főosztályvezető OKTATÁSI HIVATAL
Köznevelési Programok Főosztálya
H-1055 BUDAPEST, SZALAY U. 10–14.
Tel.: +36-1-374-2431 E-mail: ostorics.laszlo@oh.gov.hu WEB: www.oktatas.hu