Közeledik a nyolcadikosok továbbtanulási jelentkezési határideje!

Minden nyolcadikos tanulónak jelentkeznie kell középfokú továbbtanulásra február 22-ig – akkor is, ha még nem tudja, hogy jövőre Magyarországon tartózkodik-e. Cikkünkben elmondjuk a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókat, és tanácsot adunk a szülőknek a megfelelő iskolába való bejutás érdekében.

Utolsó aktualizálás: 2023.02.10.

A tanköteles tanulóknak a nyolcadik osztály befejezése után középfokú iskolában kell továbbtanulniuk. A középfokú iskolák fajtáiról ebben a cikkben írtunk. Valamilyen iskolába fel kell venni a tanulót, azonban nem feltétlenül oda, ahova ő be szeretne jutni. Ezért fontos a felvételi jelentkezési lapok gondos kitöltése és a középiskolákkal történő kapcsolatfelvétel.

A felvételi jelentkezési lapokat az iskolák adják be február 22-éig, de ehhez a szülőnek időben ki kell töltenie egy adatbegyűjtő lapot, és a felvételi lapot a szülőnek alá kell írnia. A tanuló akárhány iskolába jelentkezhet, de a szülőnek el kell döntenie a jelentkezési sorrendet: azt az iskolát kell előbbre írni, ahova jobban szeretne bejutni a gyermek. Ezen a sorrenden egy alkalommal, március 21-22.-én még változtatni lehet.

Az iskolák kínálatából ezen a keresőoldalon lehet válogatni.

Ha a tanulót egyik feltüntetett iskolába sem veszik fel, vagy nem kíván abba az iskolába járni, ahova felvették, akkor a rendkívüli felvételi eljárásban, május 8. és augusztus 31. között jelentkezhet bármelyik középfokú iskolába, ahol a helyek még nem teltek be.

A rendes felvételi eljárás során iskolánként eltérő szabályok alapján dönt az iskola a felvételről – ezeket a szabályokat honlapjukon vagy írásos felvételi tájékoztatójukban le kell írniuk. A feltételeknek megfelelő tanulót csak helyhiány miatt utasíthatják el. A rendkívüli felvételi eljárásban viszont kizárólag az igazgatón múlik, hogy felvesz-e valakit.

Az iskolák egy része megköveteli, hogy a hozzájuk jelentkezők részt vegyenek a központi felvételi vizsgán. (A vizsgát február 21-én tartják, de már korábban jelentkezni kellett rá.). A többi iskola az általános iskolai osztályzatok alapján veszi föl a tanulókat.

A jelentkezési lapra be kell írni az általános iskolai érdemjegyeket (hetedikben az évvégit, nyolcadikban a félévit). Csak azok az érdemjegyek írhatók be, amelyeket a magyar iskolában adtak – az Ukrajnában szerzett osztályzatok beszámítására, átszámítására nincs lehetőség.

Sajnálatos módon a külföldi iskolából magyar iskolába átjött tanulókra ugyanazok a felvételi szabályok vonatkoznak, mint azokra, akik végig magyar iskolába jártak. Ez alól nem kivétel az ukrán menedékes, illetve az Ukrajnából menekült magyar állampolgár sem. A tanulók csak akkor kaphatnak könnyítést, ha valamilyen fogyatékosságuk, tanulási nehézségük miatt sajátos nevelési igényűnek (SNI) minősítik őket.

Az Oktatási Hivatal állásfoglalása szerint az iskolaigazgató méltányosságból eltérhet az iskola hivatalosan meghirdetett felvételi szabályairól. Az állásfoglalás szerint „Ha a jelentkezést benyújtó diák felvételi eljárásban való részvételét, illetve a központi írásbeli vizsgán elért eredményét a magyar nyelv ismerete befolyásolja, vagy önhibáján kívül nem tud részt venni a központi írásbeli vizsgán valamelyik (vagy mindkét) vizsgatárgyból, úgy az iskola igazgatójának van joga annak az engedélyezésére, hogy az iskola saját felvételi eljárásában valamilyen formában ezt a követelményt pótolhassa.” Ez az állásfoglalás – amelyet az igazgatók nem biztos, hogy ismernek, és nem is kötelesek figyelembe venni – a honlapunkról elérhető. Érdemes erre hivatkozniuk a szülőknek az általános iskolában, illetve az általános iskolai osztályfőnököknek és a szülőknek a középiskolákban.

A szülőknek érdemes minél hamarabb – de legkésőbb március elején – felkeresniük azt az iskolát (iskolákat), ahova a gyermeket be szeretnék íratni. Javasoljuk, hogy az általános iskolában kérjenek egy ajánlást a középiskolához, amelyben javasolják a gyermek felvételét, lehetőleg indoklással. Emellett érdemes saját kérvényt is benyújtani, amelyben azt is leírják, miért nem tudott a gyermek részt venni a központi felvételin (vagy mért ért el ott rossz eredmény), és írnak a gyermek ukrajnai tanulmányairól, erősségeiről, tanulási motivációjáról is. Kérjék a felvételi követelményektől való eltérést, hivatkozva az Oktatási Hivatal állásfoglalására, esetleg kérjék, hogy a gyermek vehessen részt felvételi beszélgetésen olyan nyelven, amelyet ért, illetve segíthessen ebben a beszélgetésben tolmács.

A Tankerületi Központok honlapjukon nyilvánosságra hozzák azokat az intézményeket és elérhetőségeiket, amelyek a beilleszkedéshez illetve a felzárkóztatáshoz többletsegítséget tudnak nyújtani a külföldi vagy külföldről hazatérő tanulók számára a köznevelési feladatok ellátásán felül. Az összesített lista a Klebelsberg Központ honlapján itt érhető el, a tankerületi listák, illetve a tankerületi témafelelős pedig a tankerületek honlapján, a Tájékoztató külföldről hazatérő tanulóknak menüpont alatt. (Ezek a listák nem kifejezetten az ukrán menekültek fogadására vonatkoznak, így érdemes az információt ellenőrizni.)

A továbbtanulás tervezésénél ne feledkezzenek el a szakképzés adta lehetőségekről sem. Annál is inkább, mert a szakképzésben tanulókat az állampolgárságtól függetlenül megilletik az ösztöndíjak, munkadíjak.

Lehetőség van a szakképzésben orientációs évfolyamra való jelentkezésre is, amely segíthet a gyermekeknek a magyar iskolai követelmények elsajátításában, és amely után a későbbiekben akár gimnáziumba is mehetnek.