Hány ukrán menekült van jelen a magyar közoktatásban?

A kérdésre nem egyszerű a válasz. A médiában az idei évre vonatkozóan nem találkozunk adatokkal, és a hatóságoktól sem sikerült információt szereznünk. A menedékesekre vonatkozó alapadatok az Egyesült Nemzetek Szervezete Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) folyamatosan közzéteszi, azonban a kettős állampolgárok ebben nem szerepelnek. Értékes – bár nem teljeskörű – adatokhoz jutottunk, amikor e-mailben megkerestük az összes óvodát és állami iskolát.

Február 23-án választ kaptunk közérdekű adatigénylésünre. Erről a Hány Ukrajnából menekült tanuló van a magyar közoktatásban című cikkünkben írunk.
Utolsó aktualizálás: 2023.03.06.

Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) január 10-ei adatai szerint:

  • A határon először belépő menekültek összlétszáma a háború kirobbanása óta: 2 046 14.
  • A magyar hatóságokhoz 33 446 menedékeskérelem (ideiglenes védelmi státusz iránti kérelem) érkezett. A kérelmek túlnyomó többségét elfogadják. (Az EU tagállamai közös európai menekültügyi politikát fogadtak el, mely többek között kiegészítő és ideiglenes védelmet is biztosít.)
  • Az Eurostat nemrég közzétett adatai alapján tavaly novemberben 1040 ember kapott menedékes státuszt.

Mivel a menedékes státusszal rendelkezők szabadon mozoghatnak az Európai Unióban, illetve bármikor hazatérhetnek Ukrajnába, nem tudjuk, hogy a menedékesek közül hányan tartózkodnak jelenleg is Magyarországon.

A magyar kormány Európai Uniónak küldött 2022. novemberi adatai alapján

  • Összesen 4300 menedékes volt jelen a magyar oktatásban. (Ebbe az adatba beletartozik az egyetem és a szakképzés is, de nem tartoznak bele a menekült kettős állampolgárok.)
  • ebből 805 gyerek óvodába
  • 3305 gyerek iskolába járt (iskolatípusok szerinti bontással nem rendelkezünk) 

Arról, hogy a hány óvoda- vagy iskolaköteles gyermek nem jár iskolába, óvodába, nincs adat. Az óvodai, iskolai beiratkozást senki sem ellenőrzi.

A menekültek között jelentős számban vannak kettős állampolgárok, róluk azonban semmiféle statisztikai adat nem áll rendelkezésre.

Bár a köznevelés informatikai rendszeréből az látható lenne, hogy hányan járnak közülük iskolába, óvodába, az erre vonatkozó közérdekű adatigénylésünk sikertelen volt. Arra sem kaptunk választ, hogy milyen az iskolába járó gyermekek megoszlása az intézménytípusok között, és hány iskolába/óvodába jár menekült gyermek.

(Mgjegyzés: Azóta sikerült adatot kapnunk, lásd https://uainfo.hu/2023/03/06/hany-ukrajnabol-menekult-tanulo-van-a-magyar-kozoktatasban/)

Ezért magunk írtunk az iskoláknak, óvodáknak. Megkérdeztük, hány menekült gyermek jár hozzájuk, tudnak-e magyarul, mely évfolyamokra járnak, és volt-e, aki korábban oda járt, de kimaradt.

Kérdéseinkre kb. 200 óvoda és 170  állami általános iskola és gimnázium adott választ, ezekbe kb. 630 (410, illetve 124) menekült gyermek jár. A válaszadó iskolák 63%-ában (109 iskola), az óvodák 22 %-ában (41 óvoda) van menekült gyermek. (Az összevont óvodák csak egyszer szerepelnek.) Az átlagos létszám az óvodákban 3 gyermek, az iskolákban 4 (de az intézmények mintegy felében csak 1-2 gyerek van; 8 iskolában van tíznél több gyermek). 

Az iskolák, óvodák kb. felébe csak magyarul tudó gyermekek járnak, és emellett vannak  intézmények, ahol a gyermekek egy része tud, más része nem tud magyarul. 

Ha feltételezzük, hogy a magyar anyanyelvű gyermekek kb. fele kettős állampolgár, ebből arra következtetünk, hogy kb. feleannyi kettős állampolgárságú gyermek lehet a közoktatásban, mint menedékes.

Becslésünk szerint tehát a magyar közoktatásnak mintegy 6-7 ezer Ukrajnából menekült gyermekről kellene megfelelően gondoskodnia, és az ő nevelésük, oktatásuk  jelentette kihívással kb. 3-400 óvoda (az óvodák kevesebb mint 10 %-a) és kb. 1000 iskola (az iskolák kb. 20 %-a) szembesül.