Felsőoktatási továbbtanulás, érettségi – közeledik a jelentkezési határidő!

Az érettségi és a felvételi jelentkezés határideje február 15! Cikkünkben összefoglaltuk a fontos tudnivalókat – olyanokat is, amelyek nem közismertek!

Utolsó aktualizálás: 2024.02.12.

A felsőoktatásban a menedékesek számára ugyanazok a lehetőségek állnak nyitva, mint a magyar állampolgároknak, számukra is lehetséges az államilag finanszírozott képzésekben való részvétel.

A Felvételi tájékoztatóban külön fejezet foglalkozik azokkal, akik Ukrajnában szereztek érettségi bizonyítványt. A felsőoktatási jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók a Felvételi tájékoztató 5. fejezet, ill. felvi.hu/felveteli/kulfoldi_vegzettseggel/kulfoldi_kisokos_2023 oldalon érhetők el, magyar és angol nyelven. A technikai tudnivalók ukránul is elérhetők a https://migaid.org/uk/vstup-ugorschina/ oldalon

A magyarországi központi felsőoktatási felvételi eljárásban kizárólag elektronikusan lehet jelentkezni a Felvi.hu E-felvételi szolgáltatásán keresztül, ahol az adatokat egy online felületen kell rögzíteni. Az E-felvételi használatához első lépésként regisztrálni kell a Felvi.hu-n. A regisztrációt február 15-ig Ügyfélkapu használatával hitelesíteni kell – ügyfélkaput a kormányablakokban lehet létesíteni.

Azokat az adatokat, dokumentumokat, amelyek csak később állnak rendelkezésre, később is fel lehet tölteni.

A felvételi lapon több szakra, több felsőoktatási intézménybe is lehet jelentkezni. 3 jelentkezés díjmentes, a többiért jelentkezésenként 2000 Ft-ot fizetni kell.

Magyarországon nincs külön felvételi vizsga, a felsőoktatási továbbtanulásra az érettségi jogosít. A felvételi pontszámot háromféleképpen számolhatják: vagy a tanulmányi eredmények, az érettségi és a az adott szakon kötelező két érettségi tárgy alapján, vagy csak a két kötelező tárgyból, vagy – technikumi érettségi és szakirányú továbbtanulás esetén – a szakmai vizsga eredményéből.

A középiskolai érdemjegyeket csak akkor lehet figyelembe venni, ha a matematika, magyar, történelem, idegen nyelv és természettudományi tárgyakból legalább két év évvégi érdemjegye rendelkezésre áll a 2022-23-as tanév végéig. A külföldön szerzett osztályzatok (magyar helyett az adott ország nyelve szerinti nyelv és irodalom) is figyelembe vehetők. Az ukrán iskolák esetén a Tabel (Табель) fogadható el. A kétnyelvű formanyomtatvány letölthető a felvi.hu kérvénytárából (Bizonyítványminta, Értesítő).

Abban az esetben, ha nem áll rendelkezésre év végi tanulmányi eredmény, vagy a másfajta számítás a felvételizőnek előnyösebb, lehetőség van a pontszámot a szakon megkövetelt érettségi tárgyak alapján számítani.

Az érettségire is február 15-ig kell jelentkezni, eddigre el kell dönteni, miből érettségizik a tanuló emelt és miből középszinten. A négy kötelező érettségi tárgy mellett a választható tárgyat (tárgyakat) is eddig kell megjelölni.

Az érettségit a nem magyar anyanyelvűeknek is az általános szabályok alapján, magyar nyelven kell letenniük – ettől csak a két tanítási nyelvű középiskolákban van bizonyos eltérés.

A 100/197-es rendelet 6. §. 5. pont alapján azoknak, akik nem magyar állampolgárok, vagy a középiskolai tanulmányaik befejezését megelőző négy tanév közül legalább hármat nem a magyar köznevelési rendszerben végeztek, joguk van magyar helyett magyar mint idegen nyelv érettségit tenni. Erre csak középszinten van lehetőség, a középiskolában. Mivel ez a magyar nyelv és irodalommal egyenértékű, ilyen érettségi bármelyik középiskolában szervezhető – akkor is, ha ott nem tanítják a magyar mint idegen nyelvet. Az érettségi követelmények a többi élő idegen nyelvével megegyeznek, érettségiztető tanár magyar tanár (célszerűen magyar – élő idegen nyelv tanár) lehet.

Elvileg lehetőség van ukrán nyelvből is érettségizni, közép- és emelt szinten is. Amennyiben az emelt szintre van jelentkező, a vizsgát központilag kötelező megszervezni. A vizsgára csak olyan tanuló jelentkezhet, aki vagy nincs tanulói jogviszonyban magyar iskolával, vagy vendégtanulóként ukránból rendelkezik a szükséges osztályzatokkal. A középszintű vizsgát csak olyan iskola szervezheti meg, amelyik tanítja az ukrán nyelvet, és a tanulónak itt vendégtanulói státusszal és osztályzatokkal kell rendelkeznie. Jelenleg ukrán nyelvet csak a biri Dankó Pista iskolában tanítanak – velük kell vendégtanulói jogviszonyt létesíteni legkésőbb 11.-ben (akár év közben is). Az iskola lehetőséget biztosít osztályozóvizsga letételére.