Érettségi javaslatok – kérés és válasz

Az EDUA projekt kéréssel fordult a Köznevelési Államtitkársághoz az Ukrajnából menekült tanulók érettségije ügyében. A javaslatok és a válasz alább olvasható.

Utolsó aktualizálás: 2023.03.17.

Maruzsa Zoltánnak címzett levelünkben a helyzet felvázolása azt kértük, hogy

  • a közösségi szolgálat teljesítése nélkül vagy annak az érettségiig történő részleges teljesítésével is lehessen érettségit tenni
  • azoknak, akik ukrán iskolában ukrán nyelvet tanultak, lehessen idegen nyelvként vagy szabadon választott tárgyként ukránból érettségizni anélkül, hogy magyar iskolában igazolnák a tantárgyi követelmények teljesítését; az ukrán középszintű érettségi megszervezése központilag történjen
  • magyar mint idegen nyelv vonatkozásában legyen egyértelműen szabályozva, hogy ezt azon iskolák is megszervezhetik, ahol nincs ilyen oktatás, és idegen nyelv tanár érettségiztethet
  • azokból az érettségi tárgyakból, amelyekből lehet angol vagy német nyelven érettségizni, legyen erre lehetőség vendégtanulói jogviszony nélkül vagy a jelentkezési határidő után létesített ilyen jogviszonyban
  • amennyiben ezekben a kérdésekben pozitív változás történik, legyen lehetőség az érettségi jelentkezés módosítására

Maruzsa Zoltán államtitkár úr nem tartotta indokoltnak a kéréseket. Válasza szerint „A magyar érettségi egyik alapvető célja, hogy a magyar köznevelés által megfogalmazott követelményeknek való megfelelést (beleértve a magyar nyelvismeretet, a magyar történelem és irodalom ismeretét stb.) képes legyen mérni. Úgy gondoljuk, hogy egy közvetlenül az érettségi előtt álló, más struktúrában felkészített, az elmúlt egy évben érkezett (menekült), magyarul nem tudó tanulótól nem reális elvárás, hogy akár még az Ön által említett kedvezményekkel együtt is sikeresen tudjon megbirkózni a magyar érettségivel. Ebből a szempontból a közösségi gyakorlat véleményünk szerint nem elsődleges akadály. Ezért is alakult ki az a gyakorlat, hogy akik az érettségihez közel (10-11. évfolyamok) érkeznek Hazánkba, az ukrán iskolájukkal maradnak kapcsolatban, és az ukrán előírásoknak megfelelően tesznek ukrán érettségi vizsgát. Akik az 1-9 évfolyamokon kezdenek, ott pedig a kellő idő rendelkezésre áll a nyelv elsajátítására, a tantárgyi felkészülésre, és az egyéb feltételek teljesítésére.” Jelezte, hogy az Európai Tanács ülésén is hasonló gyakorlatokról számoltak be a tagállamok oktatási miniszterei, államtitkárai.

Mivel tudomásunk szerint vannak olyan tanulók, akik magyar iskolában járnak 12. évfolyamra, és nem az ukrán, hanem a magyar rendszer szerint szeretnének érettségizni, újból kérjük államtitkár úrtól, hogy azokat a lehetőségeket, amelyek megadásának nincs sem anyagi, sem szervezési akadálya, adja meg a tanulóknak – hasonlóan ahhoz, ahogy ezt a tavalyi évben megtette.