Közeledik az óvodai beiratkozás!

A magyar jogszabályok szerint a 3 éves kort betöltött gyermekek óvodakötelesek, vagyis azoknak a gyermekeknek, akik augusztus 31. napjáig a harmadik életévüket betöltik, szeptembertől legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt venniük. 

Utolsó aktualizálás: 2023.04.12.

Ha a gyermek augusztus 31-ig a négy évet nem tölti be, a szülő kérvényezheti, hogy gyerek ne járjon óvodába. Különösen indokolt esetben ez az öt évet be nem töltött gyermek esetén is kérvényezhető. Ezt a kérvényt április 15-ig be kell nyújtani a területileg illetékes járási hivatalba, amely 50 napon belül el kell bírálja azt.

Ha van elég hely, akkor az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti.

Az óvodákba a beiratkozás az óvoda által meghirdetett időpontban, legkorábban április 20-án történik.

A lakóhely/tartózkodási hely, illetve a menekültügyi hatóság által nyilvántartott szálláshely szerinti körzeti óvodában kötelesek fölvenni minden magyar állampolgárságú, illetve Magyarországon menedékesként vagy tartózkodási engedéllyel tartózkodó gyermeket. A kötelező felvételt biztosító óvodák listája és a körzethatárok elérhetők az OH honlapján. Adott településen a beiratkozás módjáról és pontos idejéről az óvoda, illetve az önkormányzat ad tájékoztatást.

A körzetes gyerekek felvétele után fennmaradó helyekre olyan gyereket is fel lehet venni, aki nem a körzetben lakik. Így, ha valamilyen okból nem a körzeti óvodába szeretnék beíratni a gyermeket, a másik óvoda vezetőjét kell megkeresniük.

Az állami óvodákat az önkormányzat tartja fenn. Az önkormányzati óvodák ingyenesek. A menedékes gyerekeknek hat hónapig az étkezésért sem kell fizetni, ha ezt kérvényezik (az űrlap itt olvasható ukrán nyelven). Hat hónap után akkor marad ingyenes az étkezés, ha a családon belüli egy főre jutó jövedelem alacsonyabb egy évente meghatározott értéknél, jelenleg 200 551 forintnál. Ennek elbírálására a lakóhely/tartózkodási hely, illetve a menekültügyi hatóság által nyilvántartott szálláshely szerinti települési önkormányzat jegyzője illetékes.

Az önkormányzati óvodák mellett léteznek magán és egyházi óvodák is. Ezekben különböző mértékű térítési díjat kérhetnek – de sok egyházi óvoda ingyenes, és a magánóvodák egy része is ad kedvezményt a rászorulóknak. Az ingyenes étkezés ezekben az intézményekben is jár. Érdemes érdeklődni!

Ha a gyermeknek valamilyen ételallergiája, fogyatékossága vagy magatartási, mentális problémája van (sajátos nevelési igényű, SNI státuszú), erről az óvodát tájékoztatni kell. Súlyosabb eseteknél előfordulhat, hogy az adott óvoda nem tudja a gyermek ellátását vállalni, de ekkor más óvodát kötelesek kijelölni a gyermek számára; ha pedig az állapota alapján nem mehet közösségbe, jár számára otthoni fejlesztés. Az SNI státuszt a pedagógiai szakszolgálat igazolhatja. A szakszolgálati ellátás a menedékeseknek is jár. Ezzel külön cikkben foglalkozunk.